ห้องครัว

ภาษาอังกฤษ


n kitchen
หน่วยนับ: ห้อง
ความหมายเหมือนกับ: ครัว
ตัวอย่างประโยค: บ้านที่พ่ออยู่เป็นบ้านเช่าชั้นเดียวมีห้องครัวแยกต่างหาก
n kitchen
คำอธิบาย: ที่สำหรับประกอบอาหาร
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: บ้านที่พ่ออยู่เป็นบ้านเช่าชั้นเดียวมีห้องครัวแยกต่างหาก