ห่างไกล

ภาษาอังกฤษ


adv far
ความหมายเหมือนกับ: ไกลห่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: a long way , afar , a great distance
คำตรงข้าม: ใกล้
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาบางคนอยู่หอพัก เพราะบ้านอยู่ห่างไกลมหาวิทยาลัยต้องใช้รถโดยสารหลายต่อ