ห่าง

ภาษาอังกฤษ


v separate oneself from
คำอธิบาย: แยกตัวออก
ตัวอย่างประโยค: คนที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ถ้าเป็นคนดีต้องห่างคนชั่วเข้าไว้
v be different
คำอธิบาย: แตกต่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: be dissimilar
ตัวอย่างประโยค: ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคของแต่ละบริษัทห่างกันมาก
adv far
คำอธิบาย: ไกลออกไป, ไม่ชิด, ไม่ถี่
คำที่เกี่ยวข้อง: away from
ตัวอย่างประโยค: เกาะลาบวนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว และอยู่ห่างจากรัฐซาบาร์เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร