ห่อ

ภาษาอังกฤษ


v wrap
คำอธิบาย: พันหรือหุ้มสิ่งของด้วยใบไม้หรือกระดาษ เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: หุ้มห่อ , หุ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: package , envelop
คำตรงข้าม: แกะ , เปิด , แก้
ตัวอย่างประโยค: สิ่งของที่จะส่งทางไปรษณีย์ต้องห่อให้เรียบร้อย
clas pack
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกของที่หุ้มด้วยใบไม้หรือกระดาษเป็นต้น เช่น ขนมห่อหนึ่ง ข้าว 2 ห่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: parcel , package , packet
ตัวอย่างประโยค: แม่ไปตลาด เพื่อซื้อกะปิ น้ำปลาและยาแก้ปวดสองสามห่อ