ห่ม

ภาษาอังกฤษ


v cover
คำอธิบาย: เอาผ้าคลุมตัว
ความหมายเหมือนกับ: คลุม
คำที่เกี่ยวข้อง: enclose , wrap , clothe , blanket
ตัวอย่างประโยค: แม่ห่มผ้าให้ลูกที่กำลังนอนหลับสบาย

คำที่มี "ห่ม" ในคำ


ห่มดอง n way to dress a robe over a Buddhist priest´s shoulder
คำอธิบาย: วิธีห่มผ้าของภิกษุสามเณรอย่างหนึ่ง คือ ห่มเฉวียงบ่า
ตัวอย่างประโยค: เฉพาะพระธรรมกายและพระสงฆ์สาวกในสำนักธรรมกายเท่านั้น ที่แต่งกายผูกผ้ารัดอกแบบห่มดอง

ห่มจีวร v dress in yellow rope

นุ่งน้อยห่มน้อย v be in the buff
คำอธิบาย: เกือบไม่ได้นุ่งอะไรเลย
ตัวอย่างประโยค: นางแบบนุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายแบบปฏิทินสุรา

นุ่งลมห่มฟ้า v be stripped to the buff
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้า , แก้ผ้าแก้ผ่อน , นุ่งน้อยห่มน้อย
ตัวอย่างประโยค: บริษัทสุราได้คัดเอาบรรดาสาวสวยมานุ่งลมห่มฟ้าถ่ายภาพปลุกใจเสือป่าเพื่อทำเป็นปฏิทินในปีใหม่นี้

เครื่องนุ่งห่ม n clothes
หน่วยนับ: ชุด
ความหมายเหมือนกับ: เสื้อผ้า , เครื่องแต่งกาย , อาภรณ์ , เครื่องแต่งตัว
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค

นุ่งเจียมห่มเจียม v simple dressed
คำอธิบาย: แต่งตัวพอสมกับฐานะ
ตัวอย่างประโยค: โลกไม่ได้หมุนตามที่คุณคิดเสมอไป หรือคุณคิดว่าคุณบอกให้นุ่งเจียมห่มเจียมแล้วฉันต้องทำตาม

ร้องห่มร้องไห้ v weep
คำอธิบาย: ร้องร่ำไรอย่างน้อยอกน้อยใจ
ความหมายเหมือนกับ: ร้องไห้ร้องห่ม , ร้องไห้ , ร้องไห้คร่ำครวญ
ตัวอย่างประโยค: บางคนที่ถูกตามใจมากๆ อาจจะแสดงท่าทีกรีดกราด และร้องห่มร้องไห้รำพันต่างๆ เมื่อไม่ได้ดังใจ

ผ้าห่มนวม n quilt

ผ้าห่ม n blanket

ผ้าห่ม n thick blanket
ความหมายเหมือนกับ: ผ้าผวย

ร้องไห้ร้องห่ม v weep
ความหมายเหมือนกับ: ร้องไห้ , ร้องไห้คร่ำครวญ

ผ้าห่ม n quilt
ความหมายเหมือนกับ: ผ้าคลุม

นุ่งห่ม v put onค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top