หาทาง

ภาษาอังกฤษ


v seek
คำอธิบาย: หาวิธีการ
ความหมายเหมือนกับ: ค้น , แสวงหา , เสาะหา
คำที่เกี่ยวข้อง: search for , look for
ตัวอย่างประโยค: นักคอมพิวเตอร์ต้องนั่งกุมขมับ เพื่อหาทางป้องกันไวรัสเหล่านี้ให้ได้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top