หากว่า

ภาษาอังกฤษ


conj if
ความหมายเหมือนกับ: ถ้าว่า , แม้ว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: in the event of , in case of , provided that , supposing that
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะหากว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไม่ได้รับการเยียวยาเสถียรภาพของค่าเงินบาท ย่อมจะไม่ดีขึ้น