หา

ภาษาอังกฤษ


v grope
คำอธิบาย: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นค้นหาสิ่งของ
ความหมายเหมือนกับ: ควาน , ควานหา
คำที่เกี่ยวข้อง: search
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มน้อยหาเศษสตางค์ในกระเป๋าแล้วหยิบยื่นให้ตาแป๊ะ
v see
คำอธิบาย: มุ่งมาพบ เช่น มาหาหมอ
ความหมายเหมือนกับ: พบ
คำที่เกี่ยวข้อง: meet , call on , visit , drop in
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านทยอยเข้าไปหาเจ้าพ่อ หวังรวยทางลัด
v accuse
คำอธิบาย: กล่าวโทษผู้อื่น เช่น โจทก์หาว่า…
ความหมายเหมือนกับ: ฟ้อง , กล่าวโทษ , กล่าวหา
คำที่เกี่ยวข้อง: impeach , charge , denounce , blame , indict
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนหาว่าเขาเป็นคนขโมยเงินไป
v search for
คำอธิบาย: หาข้อมูลหรือสืบหาสิ่งต่างๆ ให้ได้มา
ความหมายเหมือนกับ: ค้นหา , เสาะหา , แสวงหา
คำที่เกี่ยวข้อง: seek for , be after , follow , look for , find
ตัวอย่างประโยค: เธอควรหาประสบการณ์ในการทำงานก่อนเรียนต่อดีกว่า