หัสดิน

ภาษาอังกฤษ


n elephant
ความหมายเหมือนกับ: ช้าง , หัตถี , หัสดี