หัวแถว

ภาษาอังกฤษ


n front/head of the line
ความหมายเหมือนกับ: แนวหน้า
คำตรงข้าม: หางแถว , ปลายแถว
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นนักการเมืองที่อยู่หัวแถว