หัวเก่า

ภาษาอังกฤษ


adj conservative
คำอธิบาย: ที่นิยมตามแบบเก่า
ความหมายเหมือนกับ: หัวโบราณ , คร่ำครึ , ล้าสมัย
คำที่เกี่ยวข้อง: old-fashioned
คำตรงข้าม: หัวสมัยใหม่ , ทันสมัย
ตัวอย่างประโยค: ประธานาธิบดีกอร์บาชอฟถูกต่อต้านจากผู้นำพรรคหัวเก่า ที่มองว่า เขาเป็นผู้ทำลายพรรคคอมมิวนิสต์ และทำลายสังคมนิยมในประเทศ