หัวปลี

ภาษาอังกฤษ


n banana blossom
คำอธิบาย: ดอกของกล้วยที่ยังมีกาบหุ้มอยู่ ซึ่งอยู่ถัดจากกล้วยตีนเต่า
คำที่เกี่ยวข้อง: bud end of a flowering banana stalk (used as a vegetable) , edible inflorescence of a banana plat
ตัวอย่างประโยค: ยายบอกให้เธอกินแกงเลียงหัวปลีเพื่อเรียกน้ำนม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top