หัวข้อเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


n topic
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ
หน่วยนับ: หัวข้อ
ความหมายเหมือนกับ: หัวข้อ , หัวเรื่อง , ต้นเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: subject
ตัวอย่างประโยค: การปราศรัยครั้งนี้เนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องสักนิด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top