หัว

ภาษาอังกฤษ


n brains
ความหมายเหมือนกับ: สมอง
คำที่เกี่ยวข้อง: head
n head
ความหมายเหมือนกับ: เศียร , เกศ
คำตรงข้าม: บาท , เท้า
n head
ความหมายเหมือนกับ: กระหม่อม , เศียร , ศีรษะ
คำที่เกี่ยวข้อง: skull
n head
ความหมายเหมือนกับ: ศีรษะ
n head
ความหมายเหมือนกับ: ศีรษะ
n stem (of a flower)
ความหมายเหมือนกับ: แกน
คำที่เกี่ยวข้อง: stalk
คำตรงข้าม: ปลาย
n head
ความหมายเหมือนกับ: ยอด , ที่สุด
คำที่เกี่ยวข้อง: top , crown , summit , apex , climax
n forehead
ความหมายเหมือนกับ: มูรธา , ยอด , มูรธ
คำที่เกี่ยวข้อง: head , crown , tip top , pinnacle , apex
n head
ความหมายเหมือนกับ: มัตถก , กระหม่อม ,
คำที่เกี่ยวข้อง: the crown
n head
ความหมายเหมือนกับ: กระหม่อม , ศีรษะ , มัตถกะ
คำที่เกี่ยวข้อง: the crown
n head
ความหมายเหมือนกับ: กระหม่อม , ศีรษะ , มัตถกะ
คำที่เกี่ยวข้อง: crown
n head
ความหมายเหมือนกับ: มัตถก , กระหม่อม
คำที่เกี่ยวข้อง: crown
n head
ความหมายเหมือนกับ: ศีรษะ
n head
ความหมายเหมือนกับ: ศีรษะ
n head
ความหมายเหมือนกับ: ศีรษะ
คำที่เกี่ยวข้อง: skull
n head
ความหมายเหมือนกับ: กะโหลก , ศีรษะ
คำที่เกี่ยวข้อง: skull , pate
n top of the head
ความหมายเหมือนกับ: กบาล , ขม่อม
คำที่เกี่ยวข้อง: head
n crown
ความหมายเหมือนกับ: กระหม่อม , ศรีษะ
คำที่เกี่ยวข้อง: top of the head , vertex

คำที่มี "หัว" ในคำ


หัวข่าว n column

หัวข่าวย่อย n column heading

หัวเราะเยาะ v laugh at
คำอธิบาย: หัวเราะเพื่อเยาะเย้ยให้เจ็บใจ
ความหมายเหมือนกับ: เยาะเย้ย
คำตรงข้าม: ชมเชย , ยกย่อง
ตัวอย่างประโยค: เธอแน่ใจว่าเขาหัวเราเยาะเธอ เธอจึงทำท่าปั้นปึ่งใส่

หัวต่อ n jump head
คำอธิบาย: ส่วนต้นแห่งสิ่งของที่ใช้เชื่อมต่อกับสิ่งอื่น
หน่วยนับ: หัว
ตัวอย่างประโยค: พ่อซื้อหัวต่อของก็อกน้ำมาเปลี่ยนใหม่ เพราะอันเก่าสนิมกินหมดแล้ว

หัวเรื่องย่อย n sub-title
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญหรือรายละเอียดของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ จากหัวข้อใหญ่
หน่วยนับ: เรื่อง, ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: หัวข้อย่อย
คำตรงข้าม: หัวเรื่องใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ผู้สอนควรเสนอหัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมทั้งหมดของเรื่องนั้นๆ ก่อน

หัวเข็มขัด n buckle
คำอธิบาย: ส่วนที่ยึดติดกันได้ของเข็มขัด
ตัวอย่างประโยค: ตามระเบียบการแต่งกายห้ามขีดเขียนหรือติดสิ่งใดบนหัวเข็มขัด

หัวค่ำ n early in the evening
คำอธิบาย: เวลาแรกมืด, เวลายังไม่ดึก
ความหมายเหมือนกับ: ค่ำ
ตัวอย่างประโยค: ฝนตกหนักมาตั้งแต่หัวค่ำ

หัวเชื้อ n leavening
ตัวอย่างประโยค: เชื้อจุลินทรีย์สำเร็จรูปบางสูตรสามารถนำมาทำเป็นหัวเชื้อย่อยสลายเศษหญ้าฟาง เพื่อทำปุ๋ยหมักได้

หัวหน้าพรรค n party leader
คำอธิบาย: หัวหน้าพรรคการเมือง
ตัวอย่างประโยค: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาประกาศวางมือทางการเมืองในวันที่ 1 มกราคม 2540

หัวบันทึก n record head
หน่วยนับ: หัว
ตัวอย่างประโยค: ดิสก์จะถูกบรรจุใว้ในกล่องที่ปิดสนิท มีหัวบันทึกและหัวอ่านในตัวที่จะสัมผัสกับแผ่นฮาร์ดดิสก์

หัวข้อเรื่อง n topic
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ
หน่วยนับ: หัวข้อ
ความหมายเหมือนกับ: หัวข้อ , หัวเรื่อง , ต้นเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: การปราศรัยครั้งนี้เนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องสักนิด

หัวร่อ v laugh
คำอธิบาย: อาการที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: หัว , ขำ , ขัน , หัวเราะ
คำตรงข้าม: เศร้า , สลด
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนสนุกสนานกันเต็มที่ หัวร่อร่าเริงไปตามบทเรียน

หัวเมือง n provinces
คำอธิบาย: จังหวัดที่ไม่ใช่เมืองหลวง
หน่วยนับ: หัวเมือง, เมือง
ตัวอย่างประโยค: เดิมประเทศไทยมีหัวเมืองใหญ่ๆ หลายหัวเมือง

หัวเก่า adj conservative
คำอธิบาย: ที่นิยมตามแบบเก่า
ความหมายเหมือนกับ: หัวโบราณ , คร่ำครึ , ล้าสมัย
คำตรงข้าม: หัวสมัยใหม่ , ทันสมัย
ตัวอย่างประโยค: ประธานาธิบดีกอร์บาชอฟถูกต่อต้านจากผู้นำพรรคหัวเก่า ที่มองว่า เขาเป็นผู้ทำลายพรรคคอมมิวนิสต์ และทำลายสังคมนิยมในประเทศ

หัวโค้ง n curve
คำอธิบาย: บริเวณที่มีลักษณะโค้ง
ความหมายเหมือนกับ: หัวเลี้ยว , โค้ง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อรถแล่นมาถึงหัวโค้ง ผู้ขับควรลดความเร็วลง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

หัวจุก n topknot
คำอธิบาย: ลักษณะผมที่ขมวดไว้ตรงขม่อม
ความหมายเหมือนกับ: ผมจุก
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันได้มีการนำแป้งขนมปังมาปั้นเป็นตุ๊กตาต่างๆ เช่น ตุ๊กตาชาววัง ตุ๊กตาเด็กหัวจุก และตุ๊กตาแม่อุ้มลูก เป็นต้น

หัวซุน adv hastily
คำอธิบาย: โงหัวไม่ขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: หังซุกหัวซุน
ตัวอย่างประโยค: คนที่เสียพนันฟุตบอล แล้วไม่มีเงินมาจ่ายเจ้าหนี้ หลายคนต้องหนีหัวซุน บางคนจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตาย

หัวแม่เท้า n big toe
คำอธิบาย: นิ้วใหญ่ของเท้า
ความหมายเหมือนกับ: หัวแม่ตีน
ตัวอย่างประโยค: หมอกำลังกดนวดเร่งรอบๆ ข้อนิ้วหัวแม่เท้าโดยค่อยๆ กดค่อยๆ ปล่อย

หัวร่อต่อกระซิก v giggle
คำอธิบาย: หยอกเย้ากัน
ตัวอย่างประโยค: หญิงสาวชายหนุ่มกำลังหัวร่อต่อกระซิกกัน

หัวเราะ v laugh
คำอธิบาย: เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ
ความหมายเหมือนกับ: หัวร่อ , ขัน , ขบขัน
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาหัวเราะที่ได้เจอคนชื่อประหลาด

หัวหน้าคนงาน n foreman
คำอธิบาย: ผู้ควบคุมคนงาน
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นหัวหน้าคนงานมายี่สิบปีแล้ว

หัวหน้าครอบครัว n head of the family
คำอธิบาย: ผู้นำของครอบครัว
ตัวอย่างประโยค: แม่รับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อพ่อได้จากพวกเราไป

หัวหน้างาน n foreman
คำอธิบาย: ผู้ควบคุมงาน
คำตรงข้าม: ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน

หัวหน้าฝูง n chief of a herd of animals
ความหมายเหมือนกับ: จ่าฝูง
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าฝูงของฝูงวัวจะเดินนำหน้าวัวตัวอื่น

หัวกะโหลก n skull
คำอธิบาย: กระดูกที่หุ้มมันสมอง
หน่วยนับ: หัว
ความหมายเหมือนกับ: กะโหลก
ตัวอย่างประโยค: ด้ามปืนพกที่ทุบหัวกะโหลกของเขาทำให้ประสาทส่วนนั้นใช้การไม่ได้

หัวกระสุน n bullet
คำอธิบาย: ส่วนของกระสุนปืนที่อยู่ปลายปอกกระสุน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นที่เกิดเหตุพบหัวกระสุนปืนขนาด 9 มม.

หัวกระสุน n bullet
คำอธิบาย: ส่วนของกระสุนปืนที่อยู่ปลายปอกกระสุน
ความหมายเหมือนกับ: หัวกระสุนปืน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นที่เกิดเหตุพบหัวกระสุนปืนขนาด 9 มม.

หัวกะทิ adj top
คำอธิบาย: ที่ดีเด่นเป็นพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นนำ , ชั้นยอด , ฉลาด , ยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: นักบริหารในระดับหัวกะทิมีอยู่เพียงไม่กี่คน

หัวกะทิ n undiluted coconut milk
คำอธิบาย: กะทิที่คั้นครั้งแรก
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวกำลังคั้นหัวกะทิเอาไว้ใส่แกงเผ็ด

หัวกะทิ adj top
คำอธิบาย: ที่ดีเด่นเป็นพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นนำ , ชั้นยอด , ฉลาด , ยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารในระดับหัวกะทิมีอยู่เพียงไม่กี่คน

หัวแก้วหัวแหวน adj most beloved
คำอธิบาย: ที่รักใคร่เอ็นดูมาก
ความหมายเหมือนกับ: คนโปรด
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่

หัวขโมย n thief
คำอธิบาย: ผู้ลักทรัพย์ของคนอื่น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: โจร , ขโมย
ตัวอย่างประโยค: ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีหัวขโมยกล้าเข้ามาเลยสักครั้ง

หัวขั้ว n point where the stem is adhered to a fruit
คำอธิบาย: ด้านหัวของผลไม้ส่วนที่ติดอยู่กับขั้วหรือก้าน, ด้านล่างของดอกไม้ส่วนที่ติดอยู่กับขั้วหรือก้าน
ความหมายเหมือนกับ: ขั้ว
ตัวอย่างประโยค: หัวขั้วของทุเรียนลูกนี้หลุดจากผลแล้ว

หัวขาด adj headless
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีหัว
ตัวอย่างประโยค: มีตุ๊กตาหัวขาดวางอยู่บนพื้นหญ้าหน้าบ้าน

หัวขาด adj headless
คำอธิบาย: ที่ไม่มีหัว
ตัวอย่างประโยค: มีตุ๊กตาหัวขาดวางอยู่บนพื้นหญ้าหน้าบ้าน

หัวข่าว n news headline
คำอธิบาย: ส่วนนำเรื่องข่าว มักเป็นข้อความสั้นๆ ดึงดูดความสนใจคนอ่าน
ตัวอย่างประโยค: หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวโจมตีนักการเมืองเรื่องผู้หญิง

หัวข่าว n headline
ตัวอย่างประโยค: หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวโจมตีนักการเมือง

หัวเข็ม n top of needle
ตัวอย่างประโยค: สิวหัวเสี้ยนมีขนาดเล็กเท่าหัวเข็ม

หัวเข็ม n needle
ตัวอย่างประโยค: สิวหัวเสี้ยนมีขนาดเล็กเท่าหัวเข็ม

หัวเข่า n knee
คำอธิบาย: ส่วนที่ต่อระหว่างขาส่วนบนกับขาส่วนล่างสำหรับคู้ขาเข้าและเหยียดขาออก
หน่วยนับ: ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: เข่า
ตัวอย่างประโยค: ระดับน้ำในเรือสูงเลยหัวเข่าขึ้นมา

หัวแข็ง v be stubborn
ความหมายเหมือนกับ: หัวดื้อ , หัวรั้น
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้หัวแข็งใครพูดอะไรก็ไม่ฟัง

หัวโขน n actor´s mask
คำอธิบาย: รูปหัวยักษ์ ลิง ฤษี ที่ใช้สวมเวลาเล่นโขน หรือละคร
ตัวอย่างประโยค: พอกลับถึงบ้านเขาก็ถอดหัวโขนแขวนไว้ที่ข้างฝา

หัวคิด n wisdom
ความหมายเหมือนกับ: ความคิด , สติปัญญา
ตัวอย่างประโยค: ดิฉันมีหัวคิดพอที่จะไม่ทำอะไรน่าเกลียดเช่นนั้น

หัวคุ้ง n bend in the river
คำอธิบาย: ส่วนโค้งของแม่น้ำลำคลอง
ความหมายเหมือนกับ: หัวโค้ง
ตัวอย่างประโยค: พอพ้นหัวคุ้งเราก็จะพบน้ำตก

หัวงาน n projector
คำอธิบาย: ผู้เป็นหัวหน้าสั่งการในงานต่างๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้างาน
ตัวอย่างประโยค: ยายบุญรับเป็นหัวงานในวันทอดผ้าป่าปีนี้

หัวงาน n beginning of a job
คำอธิบาย: เวลาตั้งต้นทำงาน
ตัวอย่างประโยค: พอหัวงานชาวนาทุกคนก็ลงมือไถหว่านกันอย่างเต็มที่

หัวเงื่อน n slipknot
คำอธิบาย: ปมที่ผูกไว้
ตัวอย่างประโยค: ชาวประมงเอาเชือกมาผูกหัวเงื่อนติดไว้กับเสา

หัวใจวาย n heart failure
คำอธิบาย: อาการที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
ตัวอย่างประโยค: เส้นโลหิตอุดตันอาจนำไปสู่อาการหัวใจวายได้

หัวฉีดน้ำ n giant

หัวชนฝา adv stubbornly
คำอธิบาย: มีลักษณะที่สู้ไม่ยอมถอย
ความหมายเหมือนกับ: หัวชนกำแพง
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองคัดค้านหัวชนฝาไม่มีใครยอมใคร

หัวไชเท้า n radish
หน่วยนับ: หัว
ความหมายเหมือนกับ: หัวผักกาด
ตัวอย่างประโยค: ดวงชอบกินแกงจืดวุ้นเส้นใส่หัวไชเท้า

หัวซุกหัวซุน adv in a headlong rush
คำอธิบาย: สะเปะสะปะไร้ทิศทาง
ความหมายเหมือนกับ: หัวซุน
ตัวอย่างประโยค: พวกหัวขโมยวิ่งหนีตำรวจกันหัวซุกหัวซุน

หัวเด็ดตีนขาด adv absolutely
คำอธิบาย: สู้จนตายไม่มีวันยอม
ความหมายเหมือนกับ: ยังไงๆ
ตัวอย่างประโยค: ผมยอมไม่ได้ หัวเด็ดตีนขาดยังไงผมก็ไม่ยอม

หัวเดียวกระเทียมลีบ adj friendless
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีพวก , โดดเดี่ยว , ลำพัง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนหัวเดียวกระเทียมลีบไม่มีใครเข้าข้างเลย

หัวตอ n disregarded important thing
คำอธิบาย: สิ่งที่เห็นเป็นไม่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: หัวหลักหัวตอ
ตัวอย่างประโยค: เขาเหมือนหัวตอไม่มีปากมีเสียงอะไรในแผนก

หัวตะกั่ว n name of small freshwater fish
คำอธิบาย: ชื่อปลาขนาดเล็กหากินตามผิวน้ำชนิด Aplocheilus panchax ในวงศ์ Cyprinodontidae พบทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาหัวตะกั่ว

หัวถนน n beginning of a street/road
ความหมายเหมือนกับ: หัวมุมถนน , หัวมุม
ตัวอย่างประโยค: เขายืนรออยู่ที่หัวถนนเกือบครึ่งชั่วโมง

หัวเทียน n spark plug
คำอธิบาย: อุปกรณ์ของเครื่องยนต์ซึ่งทำหน้าที่ให้ประกายไฟฟ้าในการจุดระเบิด เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ไอเชื้อเพลิงผสมอากาศภายในกระบอกสูบ
ตัวอย่างประโยค: กำลังเครื่องยนต์ไม่ดีคงเป็นเพราะหัวเทียนบอด

หัวนม n child´s pacifier
คำอธิบาย: ของที่ทำด้วยยางเป็นต้น มีรูปคล้ายหัวนม สำหรับสวมขวดบรรจุน้ำนมหรือน้ำเป็นต้นเพื่อให้เด็กดูด
ความหมายเหมือนกับ: จุกนม
ตัวอย่างประโยค: เด็กดูดนมแล้วสำลักเพราะหัวนมแตก

หัวนม n nipple
คำอธิบาย: อวัยวะส่วนที่อยู่ตอนยอดของนมมนุษย์หรือสัตว์
ตัวอย่างประโยค: เด็กวัยแตกเนื้อหนุ่มจะเจ็บหัวนม

หัวนอนปลายตีน n background
ความหมายเหมือนกับ: หลักแหล่ง , ที่มา , ภูมิหลัง
ตัวอย่างประโยค: เรายังไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนของเขาดีพอ

หัวน้ำ n honey water
คำอธิบาย: น้ำหวานที่อยู่ในรวงผึ้ง
ตัวอย่างประโยค: คนโบราณเขาว่าหัวน้ำมีประโยชน์กว่าน้ำหวานเสียอีก

หัวบันได n head/top of the stairs
ความหมายเหมือนกับ: หัวกะได
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของเอาหมาไปผูกไว้กับเชือกที่ติดอยู่กับหัวบันได

หัวโบราณ v be conservative
คำอธิบาย: คิดแบบคนสมัยก่อน, นิยมตามแบบเก่าแก่
ความหมายเหมือนกับ: หัวเก่า
ตัวอย่างประโยค: เธอมีเงื่อนไขชีวิตมาก จนใครๆ ก็ว่าเธอหัวโบราณ

หัวโบราณ adj conservative
คำอธิบาย: ที่คิดแบบคนสมัยก่อน, ที่นิยมตามแบบเก่าแก่
ความหมายเหมือนกับ: หัวเก่า
ตัวอย่างประโยค: เพราะพ่อแม่เขาเป็นคนหัวโบราณ จึงไม่ยอมให้เขาไว้ผมทรงแปลกๆ

หัวปลวก n anthill
คำอธิบาย: รังปลวกขนาดใหญ่ที่สูงเป็นจอมขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: จอมปลวก
ตัวอย่างประโยค: มีหัวปลวกอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วง

หัวปลี n banana blossom
คำอธิบาย: ดอกของกล้วยที่ยังมีกาบหุ้มอยู่ ซึ่งอยู่ถัดจากกล้วยตีนเต่า
ตัวอย่างประโยค: ยายบอกให้เธอกินแกงเลียงหัวปลีเพื่อเรียกน้ำนม

หัวปักหัวปำ adv unable to turn one´s head up
ความหมายเหมือนกับ: โงหัวไม่ขึ้น
ตัวอย่างประโยค: เขาหลงรักเธอจนหัวปักหัวปำใครเตือนก็ไม่เชื่อ

หัวปั่น v be in a whirl
ความหมายเหมือนกับ: หัวหมุน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชายหลายคนถูกเธอยุแหย่จนหัวปั่น

หัวป่า n cook
ความหมายเหมือนกับ: คนทำอาหาร , หัวป่าก์
ตัวอย่างประโยค: วันนี้แม่ครัวหัวป่าจะสาธิตการตำน้ำพริก

หัวป่าก์ n gourmet
ความหมายเหมือนกับ: หัวป่า , คนทำอาหาร
ตัวอย่างประโยค: เขาจัดเป็นหัวป่าของกลุ่มทีเดียว ไม่ว่าไปที่ไหนเพื่อนๆ จะต้องขอให้เข้าครัวเสมอ

หัวผักกาด n turnip
หน่วยนับ: หัว
ตัวอย่างประโยค: กระต่ายชอบกินหัวผักกาด

หัวมุม n corner
ความหมายเหมือนกับ: มุม
ตัวอย่างประโยค: ร้านค้าที่อยู่ตรงหัวมุมขายของดีทุกวัน

หัวมุมถนน n corner
คำอธิบาย: ปลายสุดของถนนที่มีลักษณะเป็นมุม
ตัวอย่างประโยค: เสียงจุดประทัดดังมาจากหัวมุมถนน

หัวเม็ด n ornamental knob
คำอธิบาย: ปลายเสาที่มักกลึงเป็นรูปกลม
ตัวอย่างประโยค: คุณกลึงหัวเม็ดได้งดงามจริงๆ

หัวแม่ตีน n big toe
หน่วยนับ: นิ้ว
ความหมายเหมือนกับ: หัวแม่เท้า , นิ้วโป้งเท้า
ตัวอย่างประโยค: เขาเจ็บหัวแม่ตีนจนไม่อยากจะลงแข่งเลย

หัวแม่มือ n thumb
หน่วยนับ: นิ้ว
ความหมายเหมือนกับ: นิ้วโป้ง
ตัวอย่างประโยค: น้องโดนมีดบาดที่หัวแม่มือ

หัวไม้ adj rogue
ความหมายเหมือนกับ: อันธพาล
ตัวอย่างประโยค: เขาเลี้ยงสมุนบริวารที่เป็นนักเลงหัวไม้เอาไว้คอยข่มขู่ผู้ขัดผลประโยชน์

หัวรถ n railhead
ตัวอย่างประโยค: การเคลื่อนที่ของรถไฟต้องอาศัยหัวรถนำไป

หัวรถจักร n engine
ตัวอย่างประโยค: หัวรถจักรวิ่งด้วยความเร็ว 145 กิโลเมตร

หัวรอ n beginning of a weir or breakwater
คำอธิบาย: ต้นแห่งรอที่กันกระแสน้ำ
ตัวอย่างประโยค: เขาพายเรือไปถึงหัวรอแล้วก็หยุดอยู่ครู่หนึ่ง

หัวระแหง n everywhere
ความหมายเหมือนกับ: แห่งหน
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไปทั่วหัวระแหง

หัวราน้ำ adv dead drunk
คำอธิบาย: ไม่ได้สติ (ใช้แก่กริยาเมาเหล้า)
ตัวอย่างประโยค: เขากับเพื่อนทั้งโต๊ะเมาหัวราน้ำพอๆ กัน

หัวรุนแรง adj radical
คำอธิบาย: ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเอาจริงเอาจังและรุนแรง
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษารุ่นนี้เป็นคนหัวรุนแรงที่มีความเชื่อมั่นสูง

หัวเราะต่อกระซิก v giggle
ความหมายเหมือนกับ: หัวร่อต่อกระซิก
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงสองคนพากันหัวเราะต่อกระซิกอยู่ข้างหลังอย่างน่ารำคาญ

หัวเรี่ยวหัวแรง n mainstay
คำอธิบาย: ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำกิจการต่างๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวแรง
ตัวอย่างประโยค: งานนี้ถ้าไม่ได้คุณเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเห็นทีจะแย่

หัวเรือใหญ่ n chief
คำอธิบาย: ผู้เป็นหัวหน้าสั่งการในการทำกิจการต่างๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: แม่งาน
ตัวอย่างประโยค: ผมเชิญเขามาเป็นหัวเรือใหญ่ของงานนี้โดยเฉพาะ

หัวแรง n mainstay
คำอธิบาย: ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำกิจการต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: หัวเรี่ยวหัวแรง
ตัวอย่างประโยค: งานสำเร็จไปด้วยดีเพราะมีเขาเป็นหัวแรงสำคัญ

หัวแร้ง n soldering iron
คำอธิบาย: เหล็กที่ใช้เผาไฟจี้ตะกั่วบัดกรีสิ่งของ
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่มีหัวแร้งจะใช้เชื่อมเหล็ก

หัวลม n windward
คำอธิบาย: ลมต้นฤดูหนาว
ความหมายเหมือนกับ: ต้นลม

หัวล้าน adj bald
คำอธิบาย: ที่มีผมน้อย, ที่มีผมหายไปบางส่วนหรือทั้งศีรษะ
ตัวอย่างประโยค: คนหัวล้านส่วนใหญ่มักจะไม่มีผมตรงตอนกลางศีรษะ

หัวลูกศร n arrowhead
ความหมายเหมือนกับ: ลูกศร
ตัวอย่างประโยค: เราควรเดินไปตามทางที่มีหัวลูกศรชี้บอก

หัวเลี้ยว n turn (in the road)
คำอธิบาย: ทางตอนที่จะเลี้ยว
ตัวอย่างประโยค: บริเวณหัวเลี้ยวแห่งนี้อันตรายมาก

หัวโล้น adj bald
คำอธิบาย: ที่ล้านเลี่ยนเตียนโล่ง
ตัวอย่างประโยค: ภูเขานี้ถูกทำลายจนเป็นเขาหัวโล้นไปหมดแล้ว

หัวโล้น n bald head
คำอธิบาย: หัวที่โกนผมหมด
ความหมายเหมือนกับ: หัวล้าน
ตัวอย่างประโยค: ใครๆ ก็มองหัวโล้นเขาว่าเป็นเรื่องตลก

หัวสูง adj high-flying
คำอธิบาย: มีรสนิยมสูง
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นคนหัวสูงเลือกใช้แต่ของดีๆ ยี่ห้อแพงๆ

หัวสูง adj ambitious
คำอธิบาย: ที่มักใหญ่ใฝ่สูง
ความหมายเหมือนกับ: ใฝ่สูง , ทะเยอทะยาน
ตัวอย่างประโยค: คนหัวสูงอย่างเขาหวังแต่คำชมเชยมากกว่าคำติเตียน

หัวเสีย v be in a bad temper
ความหมายเหมือนกับ: อารมณ์เสีย , ฉุนเฉียว , ขุ่นเคือง
ตัวอย่างประโยค: คนขับรถหัวเสียกดแตรไล่เสียงดัง

หัวใส adj shrewd
คำอธิบาย: ที่มีไหวพริบเข้าใจคิด
ความหมายเหมือนกับ: ฉลาด
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าหัวใสแอบขึ้นราคาสินค้า

หัวไส้ n urinary bladder
ความหมายเหมือนกับ: กระเพาะปัสสาวะ
ตัวอย่างประโยค: ลุงคนนั้นบอกกับนางพยาบาลว่าแกปวดหัวไส้

หัวหงอก adj grey-headed
คำอธิบาย: ที่มีขนหรือผมเป็นสีขาว
ตัวอย่างประโยค: คนหัวหงอกอาจจะไม่ใช่คนแก่ก็ได้

หัวหน้ากลุ่ม n head
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้าทีม
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้ากลุ่มต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุม

หัวหน้าทัวร์ n tour leader
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้นำทัวร์
ตัวอย่างประโยค: การเดินทางครั้งนี้หัวหน้าทัวร์ทำหน้าที่ได้ดีมาก

หัวหน่าว n pubis
คำอธิบาย: ส่วนของร่างกายใต้ท้องน้อยลงไป
ตัวอย่างประโยค: ฉันรู้สึกปวดหัวหน่าวตั้งแต่เมื่อวานที่จักรยานล้ม

หัวหน้าวง n head of a band
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: วงดนตรีวงนี้หัวหน้าวงหน้าตาหล่อกว่าคนอื่นๆ

หัวหน้าศูนย์ n chief of center
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าศูนย์เป็นผู้ที่คอยดูแลลูกน้องทุกคน

หัวหน้าส่วน n section chief
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้าหน่วย
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่กำลังรายงานตัวกับหัวหน้าส่วน

หัวหมอ adj wise
คำอธิบาย: คนที่ชอบอ้างกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตน
ตัวอย่างประโยค: พวกหัวหมอมักเอาตัวไม่รอดสักราย

หัวหมุน v be busy
คำอธิบาย: มีธุระที่จะทำมากมายจนทำให้งงหรือสับสน
ความหมายเหมือนกับ: วุ่นวาย , ยุ่ง
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการกำลังหัวหมุนอยู่กับงานชิ้นใหม่

หัวหมู n pig´s head
หน่วยนับ: หัว
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านใช้หัวหมูในการทำพิธีบายศรี

หัวหอก n spearhead
คำอธิบาย: ผู้นำกลุ่มชน, ผู้นำทางความคิด
ตัวอย่างประโยค: กองทัพให้รัฐบาลเป็นหัวหอกในการจัดที่ดินทำกินของประชาชน

หัวหอม n onion
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวหลายชนิดในสกุล Allium วงศ์ Alliaceae กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร เช่น หอมหัวใหญ่ หรือ หอมฝรั่ง (A. cepa Linn.)
ตัวอย่างประโยค: หัวหอมเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง

หัวหาด n beach-head
คำอธิบาย: ชายฝั่งทะเลที่เป็นดินแดนของข้าศึก ซึ่งถ้ายึดได้แล้วจะทำให้สะดวกในการยกพลขึ้นบก
ตัวอย่างประโยค: กองทัพเข้ายึดหัวหาดของข้าศึกได้แล้ว

หัวเห็ด adj stubborn
ความหมายเหมือนกับ: ดื้อด้าน , ทนทาน , ดื้อ
ตัวอย่างประโยค: คนหัวเห็ดอย่างคุณไม่เป็นอะไรง่ายๆ หรอก

หัวเห็ด n large-headed nail
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตะปูหัวเห็ด
ตัวอย่างประโยค: คุณเคยใช้ตะปูหัวเห็ดไหม

หัวแหลม n headland
คำอธิบาย: ปลายแห่งแผ่นดินที่ยื่นออกไปในน้ำ
ตัวอย่างประโยค: เวลาแล่นเรือผ่านหัวแหลมต้องระมัดระวังหน่อย

หัวแหลม adj sharp
ความหมายเหมือนกับ: ฉลาด , ปราดเปรื่อง , หัวดี
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนหัวแหลมเหลือเกินคิดอะไรทะลุปรุโปร่งไปหมด

หัวแหวน n setting (of a ring)
หน่วยนับ: หัว
ตัวอย่างประโยค: เอาหินนี้ไปทำหัวแหวนคงจะสวยดี

หัวไหล่ n shoulder
คำอธิบาย: จะงอยบ่า
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายเขาสูงเท่าหัวไหล่ของพ่อแล้ว

หัวอก n feelings
ความหมายเหมือนกับ: ความรู้สึก , หัวใจ , หัวจิตหัวใจ
ตัวอย่างประโยค: หัวอกของคนเป็นแม่ก็ต้องสงสารลูก

หัวอก n chest
คำอธิบาย: ส่วนเบื้องบนของอกในระดับหัวใจ
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกแน่นบริเวณหัวอกจนหายใจไม่ออก

หัวอกหัวใจ n heart
ความหมายเหมือนกับ: หัวใจ
ตัวอย่างประโยค: หล่อนมือไม้สั่นเทาหัวอกหัวใจเต้นแรงเร็ว

หัวคะแนน n election canvasser
คำอธิบาย: ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครระดับเลือกตั้ง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: การจ่ายเงินซื้อเสียงจะจ่ายผ่านทางหัวคะแนน มักจะกระทำกันในระยะ 2-3 วันก่อนวันเลือกตั้ง

หัวคิว v take (an amount) off the top
ตัวอย่างประโยค: โมเดลลิ่งจะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าตัวนายแบบในสังกัด และหักหัวคิว 20 หรือ 30%

หัวใจสำคัญ n heart (e.g. of the matter)
ตัวอย่างประโยค: หัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการของการสื่อสารก็คือคอมพิวเตอร์

หัวเลี้ยวหัวต่อ n turning point
คำอธิบาย: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

หัวหน้าแผนก n chief (of a section)
คำอธิบาย: ผู้เป็นใหญ่ในแผนกนั้นๆ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าแผนกของศักดิ์เกษมเป็นครูเก่าที่เคร่งครัดวินัย

หัวหลักหัวตอ n inconsequential person
คำอธิบาย: เป็นคำเปรียบว่าบุคคลนั้นไม่มีความสำคัญจนทุกคนมองข้ามไป
ตัวอย่างประโยค: เธอไม่ต้องมาสนใจฉันแล้วเพราะฉันมันเหมือนหัวหลักหัวตอสำหรับเธอมานานแล้ว

หัวหด v fear
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , ขยาด
คำตรงข้าม: กล้า
ตัวอย่างประโยค: แค่ได้ยินกิตติศัพท์ความน่ากลัวของเจ้าโจรผู้ร้ายชาวบ้านก็กลัวหัวหดไปตามๆ กัน

หัวเบี้ย n croupier
คำอธิบาย: ผู้ที่เก็บและจ่ายเงินในบ่อนพนัน
คำตรงข้าม: เจ้ามือ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นเป็นหัวเบี้ยอยู่ที่บ่อน

หัวทึบ adj dull
คำอธิบาย: ไม่มีไหวพริบ
ความหมายเหมือนกับ: โง่ , ทึ่ม
คำตรงข้าม: ฉลาด , มีไหวพริบ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นเด็กหัวทึบ ใช้ให้ทำอะไรไม่เคยได้เรื่อง

หัวสะพาน n bridgehead
คำตรงข้าม: ตีนสะพาน
ตัวอย่างประโยค: เราจะลงรถที่ตรงหัวสะพานพอดี

หัวปี n beginning of the year
คำอธิบาย: เวลาช่วงต้นปี
ความหมายเหมือนกับ: ต้นปี
คำตรงข้าม: ท้ายปี
ตัวอย่างประโยค: เขาวางแผนไว้ตั้งแต่หัวปีเลย ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง

หัวแข็ง adj robust
ความหมายเหมือนกับ: แข็งแรง
คำตรงข้าม: ว่าง่าย
ตัวอย่างประโยค: ตากฝนเพียงแค่นี้คนหัวแข็งอย่างเขาคงไม่เป็นอะไร

หัวดื้อ adj obstinate
ความหมายเหมือนกับ: ดื้อรั้น , หัวแข็ง , ว่ายากสอนยาก
คำตรงข้าม: ว่าง่าย
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการคนใหม่เป็นคนหัวดื้อมากไม่เคยฟังคำเตือนของใครเลย

หัวปี adj firstborn
คำอธิบาย: ที่เกิดทีแรก, ที่เกิดก่อนเพื่อน
คำตรงข้าม: สุดท้อง
ตัวอย่างประโยค: ลูกคนหัวปีของเขาเป็นชายสมใจปู่ย่า

หัวก้าวหน้า adj progressive
คำตรงข้าม: หัวเก่า , หัวล้าหลัง
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า

หัวดี adj wise
ความหมายเหมือนกับ: เก่ง , ฉลาด
คำตรงข้าม: หัวขี้เลื่อย
ตัวอย่างประโยค: ต้นเป็นเด็กหัวดีสอบได้ที่ 1 ทุกปี

หัวอ่อน adj obedient
คำอธิบาย: ที่ยอมทำตามโดยง่าย
ความหมายเหมือนกับ: ว่าง่าย , สอนง่าย , ว่านอนสอนง่าย
คำตรงข้าม: หัวแข็ง , รั้น
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนหัวอ่อนมักเชื่อคนง่ายๆ

หัวน้ำลง n start of the ebb tide
คำอธิบาย: น้ำที่เริ่มไหลในระดับลดลง
คำตรงข้าม: หัวน้ำขึ้น
ตัวอย่างประโยค: ปลาพวกนี้จะชุมตรงหัวน้ำลง

หัวน้ำขึ้น n start of the flood tide
คำอธิบาย: น้ำที่เริ่มไหลในระดับสูงขึ้น
คำตรงข้าม: หัวน้ำลง
ตัวอย่างประโยค: เราพายเรือไปตอนหัวน้ำขึ้นจะง่ายกว่า

หัวรั้น adj stubborn
คำอธิบาย: ว่ายากสอนยาก, ไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆ
ความหมายเหมือนกับ: หัวแข็ง , หัวดื้อ
คำตรงข้าม: หัวอ่อน
ตัวอย่างประโยค: ความเป็นคนหัวรั้นของเขาทำให้เข้ากับคนอื่นได้ยาก

หัวกะทิ n undiluted coconut milk
คำอธิบาย: กะทิที่คั้นครั้งแรก
คำตรงข้าม: หางกะทิ
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวกำลังคั้นหัวกะทิเอาไว้ใส่แกงเผ็ด

หัวโจก n ringleader
คำอธิบาย: หัวหน้าผู้ประพฤติเกกมะเหรก
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้า
คำตรงข้าม: หางแถว
ตัวอย่างประโยค: คนที่แข็งแรงมักตั้งตัวเป็นหัวโจกของกลุ่ม

หัวแถว n front/head of the line
ความหมายเหมือนกับ: แนวหน้า
คำตรงข้าม: หางแถว , ปลายแถว
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นนักการเมืองที่อยู่หัวแถว

หัวข้อย่อย n subtopic
คำอธิบาย: หัวข้อเล็กๆ ที่แตกออกมาจากหัวข้อใหญ่
หน่วยนับ: หัวข้อ, เรื่อง
คำตรงข้าม: หัวข้อใหญ่
ตัวอย่างประโยค: คุณสามารถดูรายละเอียดเรื่อง Timeout error ได้ในหัวข้อย่อยของบันทึกเพิ่มเติมที่อยู่หน้าถัดไป

หัวไว v be clever
คำอธิบาย: เรียนรู้ได้ไว
ความหมายเหมือนกับ: ฉลาด
ตัวอย่างประโยค: ท่านหัวไว ความคิดล้ำหน้ามาก

หัวก้าวหน้า adj progressive
คำตรงข้าม: หัวเก่า , หัวล้าหลัง
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า

หัวข้อย่อย n subtopic
คำอธิบาย: หัวข้อเล็กๆ ที่แตกออกมาจากหัวข้อใหญ่
หน่วยนับ: หัวข้อ, เรื่อง
คำตรงข้าม: หัวข้อใหญ่
ตัวอย่างประโยค: คุณสามารถดูรายละเอียดเรื่อง Timeout error ได้ในหัวข้อย่อยของบันทึกเพิ่มเติมที่อยู่หน้าถัดไป

หัวคะแนน n election canvasser
คำอธิบาย: ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครระดับเลือกตั้ง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: การจ่ายเงินซื้อเสียงจะจ่ายผ่านทางหัวคะแนน มักจะกระทำกันในระยะ 2-3 วันก่อนวันเลือกตั้ง

หัวใจสำคัญ n heart (e.g. of the matter)
ตัวอย่างประโยค: หัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการของการสื่อสารก็คือคอมพิวเตอร์

หัวเลี้ยวหัวต่อ n turning point
คำอธิบาย: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

หัวหน้าแผนก n chief (of a section)
คำอธิบาย: ผู้เป็นใหญ่ในแผนกนั้นๆ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าแผนกของศักดิ์เกษมเป็นครูเก่าที่เคร่งครัดวินัย

หัวหลักหัวตอ n inconsequential person
คำอธิบาย: เป็นคำเปรียบว่าบุคคลนั้นไม่มีความสำคัญจนทุกคนมองข้ามไป
ตัวอย่างประโยค: เธอไม่ต้องมาสนใจฉันแล้วเพราะฉันมันเหมือนหัวหลักหัวตอสำหรับเธอมานานแล้ว

หัวแก้วหัวแหวน adj dear
คำอธิบาย: ที่รักใคร่เอ็นดูมาก
ความหมายเหมือนกับ: คนโปรด , ที่รักยิ่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่

หัวขโมย n thief
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: โจร , ขโมย
ตัวอย่างประโยค: ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีหัวขโมยกล้าเข้ามาเลยสักครั้ง

หัวขั้ว n pedicle
คำอธิบาย: ด้านหัวของผลไม้ส่วนที่ติดอยู่กับขั้วหรือก้าน, ด้านล่างของดอกไม้ส่วนที่ติดอยู่กับขั้วหรือก้าน
ความหมายเหมือนกับ: ขั้ว
ตัวอย่างประโยค: หัวขั้วของทุเรียนลูกนี้หลุดจากผลแล้ว

หัวหน้า n chief

หัวข้อใหญ่ n topic

หัวข้อ n topic
ความหมายเหมือนกับ: หัวเรื่อง , ต้นเรื่อง

หัวเรื่อง n topic
ความหมายเหมือนกับ: หัวข้อ , ต้นเรื่อง

หัวหน้า n commandant
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าทัพ n commander-in-chief
ความหมายเหมือนกับ: นายทัพ , ผู้นำทัพ

หัวสมอง n wisdom

หัวเกษียน n supplement

หัวมัน n yam

หัวหน้า n leader
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บังคับบัญชา
คำตรงข้าม: ผู้ตาม , ลูกน้อง

หัวหน้า n commander
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บัญชาการ , ผู้สั่งการ
คำตรงข้าม: ผู้ใต้บังคับบัญชา , ลูกน้อง

หัวหน้า n leader
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บังคับบัญชา , ผู้มีอำนาจ , เจ้านาย
คำตรงข้าม: ผู้ใต้บังคับบัญชา , ลูกน้อง , ผู้น้อย

หัวใจ n heart
ความหมายเหมือนกับ: หฤทัย , ใจ , ดวงใจ

หัวตะคาก n haunch-bone

หัวตะคาก n haunch-bone

หัวหน้าคณะสงฆ์ n monk dean

หัวหน้า n boss
ความหมายเหมือนกับ: นายจ้าง , นาย , ผู้บังคับบัญชา , เจ้าขุนมุลนาย , เจ้าขุนมูลนาย
คำตรงข้าม: ลูกน้อง

หัวใจ n heart
ความหมายเหมือนกับ: ดวงใจ

หัวหน้า n superior
ความหมายเหมือนกับ: เจ้านาย , ผู้บังคับบัญชา
คำตรงข้าม: ลูกน้อง

หัวข้อ n point
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ข้อความสำคัญ , ใจความสำคัญ , หลักสำคัญ , หลักใหญ่

หัวหน้า n president
ความหมายเหมือนกับ: นายงาน , เจ้าของ , ผู้บังคับบัญชา , ผู้นำ , ผู้มีอำนาจ

หัวหน้า n leader
ความหมายเหมือนกับ: กษัตริย์ , ผู้เป็นใหญ่ , ผู้มีอำนาจ , ผู้นำ , ผู้อยู่เหนือ , นาย , เจ้านาย

หัวข้อ n motion
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , โจทย์ , ประเด็น , ข้อเสนอ , กรณี , ปัญหา

หัวใจ n heart
ความหมายเหมือนกับ: ดวงใจ , ใจ

หัวขี้หมา n knob on the crocodile´s mouth
ความหมายเหมือนกับ: ขี้หมา

หัวเรื่อง n item
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , หัวข้อ , ประเด็น , ข้อความ

หัวข้อ n item
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , หัวเรื่อง , ประเด็น , ข้อความ

หัวหน้า n leader
ความหมายเหมือนกับ: หัวโจก

หัวหน้าช่างกล n chief engineer

หัวหน้า n Indra
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เป็นใหญ่

หัวหน้า n Indra
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เป็นใหญ่

หัวหน้า n chief
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เป็นนายกอง

หัวหน้า n leader
ความหมายเหมือนกับ: ประธาน

หัวใจ n heart
ความหมายเหมือนกับ: หทัย , ใจ

หัวกระสุนปืน n bullet

หัวชนกำแพง adv stubbornly

หัวกะได n head/top of the stairs

หัวหน้าทีม n head

หัวหน้าหน่วย n section chief

หัวใจ n feelings
ความหมายเหมือนกับ: ความรู้สึก , หัวจิตหัวใจ

หัวจิตหัวใจ n feelings
ความหมายเหมือนกับ: ความรู้สึก , หัวใจ

หัวใจ n heart

หัวหน้า n chief
ความหมายเหมือนกับ: นาย , ผู้เป็นใหญ่

หัวหน้า n head
ความหมายเหมือนกับ: หัวโจก
คำตรงข้าม: ลูกน้อง

หัวหน้า n leader
คำตรงข้าม: ลูกน้อง

หัวหน้า n ringleader
คำตรงข้าม: หางแถว

น่าหัวเราะ adj funny
ตัวอย่างประโยค: เด็กทารกอายุไม่ถึงขวบยังทำอะไรไม่ได้มากได้แต่คืบคลานทำตัวยงโย่ยงหยกน่าหัวเราะ

คุ้มกะลาหัว v protect
คำอธิบาย: มีเจ้านายคุ้มครอง ปกป้อง ไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้าย
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มหัว , คุ้มกบาล
ตัวอย่างประโยค: มันกำแหงเพราะมีเจ้านายคุ้มกะลาหัว

ชั่งหัวมัน v It doesn´t matter
คำอธิบาย: มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป
ความหมายเหมือนกับ: ช่างมัน
คำตรงข้าม: แยแส , ใส่ใจ
ตัวอย่างประโยค: ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน

แมลงวันหัวเขียว n bluebottle

เมาหัวราน้ำ v be very drunk
คำอธิบาย: เมามาก
ความหมายเหมือนกับ: เมาแประ , เมามาย , เมาสะเงาะสะแงะ , เมาหยำเป , เมาแอ๋ , เมาแอ่น , แก่ดีกรี
ตัวอย่างประโยค: ภรรยาของบ้านนี้เป็นหลักในการเลี้ยงดูลูกๆ ในขณะที่สามีนั้น วันๆ ได้แต่เมาหัวราน้ำ

กลับหัว v invert
คำอธิบาย: ส่วนหัวและส่วนท้ายกลับกันคนละทิศไม่เหมือนปกติ
ความหมายเหมือนกับ: กลับหัวกลับหาง
ตัวอย่างประโยค: ตัวอักษร M กลับหัวทำให้ประโยคนี้มีความหมายผิดไปเลย

สิวหัวช้าง n large pimple
คำอธิบาย: สิวที่มีหัวหนองเม็ดใหญ่มาก
หน่วยนับ: เม็ด
ตัวอย่างประโยค: คนที่มีผิวมันมากๆ อาจเสี่ยงต่อการเป็นสิวหัวช้างได้มากกว่าคนผิวแห้ง

รองหัวหน้า n deputy chief
คำอธิบาย: ตำแหน่งถัดลงมาจากตำแหน่งหัวหน้า
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: การลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าครั้งนี้ทำให้ทุกคนแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง

ต่อหัว adv per capita
ตัวอย่างประโยค: ประชากรในประเทศยังมีรายได้ต่อหัวต่อปีน้อยอยู่มาก

ส่วนหัว n head portion
คำอธิบาย: ส่วนแห่งสิ่งของบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างต้น หรือแรกเริ่ม
ความหมายเหมือนกับ: ท่อนหัว
คำตรงข้าม: ส่วนท้าย , ส่วนหาง
ตัวอย่างประโยค: ส่วนหัวของสัตว์บางประเภทมีขนาดเล็กกว่าส่วนลำตัวมาก

ชกหัว v hit oneself with anger
คำอธิบาย: เขกหรือโขกศีรษะด้วยกำปั้นเพราะเจ็บใจตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: ตีอกชกหัว
ตัวอย่างประโยค: วันๆ เขาไม่คิดจะทำอะไรนอกจากตีอกชกหัวอย่างนี้

ชักหัวคิว v get a commission from
คำอธิบาย: เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทเราชักหัวคิวจากบริษัทร่วม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมา

ไม่มีหัว v have no tricks of
คำอธิบาย: ปราศจากความรู้ความชำนาญ, ไม่เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: ไร้หัว , โง่ , เขลา , โง่เขลา
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่มีหัวในทางค้าขายเหมือนสามี ที่คิดอะไรเป็นธุรกิจไปหมด

เจียมกะลาหัว v be modest
ความหมายเหมือนกับ: เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมกะลาหัว

เฉดหัว v expel
ความหมายเหมือนกับ: ขับไล่ไสส่ง , ขับไล่
ตัวอย่างประโยค: ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน

ทูนหัว n beloved
คำอธิบาย: ผู้เป็นสุดที่รัก (คำกล่าวแสดงความรักใคร่)
ความหมายเหมือนกับ: ที่รัก , สุดที่รัก

ทูนหัว v give
คำอธิบาย: ยกให้หรือมอบให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวด
ตัวอย่างประโยค: ถ้าท่านต้องประสงค์บุตรีของเกล้ากระผม เกล้ากระผมก็จะทูนหัวให้

ปวดหัว v have a headache
ความหมายเหมือนกับ: ปวดศรีษะ
ตัวอย่างประโยค: เขาปวดหัวมากจนต้องกินยาแก้ปวด

ปวดหัว v worry
ความหมายเหมือนกับ: กลุ้มใจ , กังวลใจ , ปั่นป่วน , วุ่นวายใจ
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ทำให้เขาต้องปวดหัวมานานพอสมควร เพราะยังแก้ปัญหาไม่ได้สักที

มารหัวขน n child born by unmarried parents
คำอธิบาย: ลูกที่อยู่ในท้องซึ่งยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นพ่อ หรือไม่มีใครรับว่าเป็นพ่อ
หน่วยนับ: คน

ร่วมหัว v conspire
คำอธิบาย: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
ความหมายเหมือนกับ: รวมหัว
ตัวอย่างประโยค: หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เรียกลูกสมุนข้างกาย ร่วมหัววางแผนสังหารกัปตันผู้ทรงคุณค่าของวงการหนังสือพิมพ์

โรคหัวใจ n heart disease
ตัวอย่างประโยค: ผู้ป่วยที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูด ถูกรัดคอ โรคหัวใจกำเริบ อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้

ไสหัวไป v get out
คำอธิบาย: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ
ความหมายเหมือนกับ: ไสหัว
ตัวอย่างประโยค: แม่ตะโกนด่าลูกชายที่มาไถเงินว่าให้ไสหัวไปให้พ้น

หดหัว v hide
ความหมายเหมือนกับ: หลบ
ตัวอย่างประโยค: เจ้าพ่อทั้งหลายหดหัวไม่ออกมายิงกันตัวต่อตัวตามคำท้า

ลูกหัวปี n eldest child
คำอธิบาย: ลูกที่เกิดคนแรก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ลูกคนโต , ลูกคนแรก
คำตรงข้าม: ลูกคนสุดท้อง
ตัวอย่างประโยค: พ่อหวังให้ลูกหัวปีคนนี้เรียนแพทย์ให้ได้

หลบหัว v evade
คำอธิบาย: หลบไปไม่ให้เจอ, ไม่อยู่ให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: หลบหน้า , หลบ , หลบซ่อน , หายหัว
ตัวอย่างประโยค: หลบหัวไปไหนมาทั้งวัน ?

โงหัวไม่ขึ้น v be unable to raise up one´s head
คำอธิบาย: ยกหัวไม่ขึ้นเพราะอาจเกิดอาการง่วงหรือมึนงง เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: ผมลืมตาตื่นแล้วแต่โงหัวไม่ขึ้น เพราะยังมึนๆ อยู่

พาดหัว v be headlined
คำอธิบาย: เก็บความสำคัญของข่าวหรือเรื่อง นำมาตีพิมพ์เป็นหัวเรื่องเพื่อให้เกิดความสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: จั่วหัว , พาดหัวข่าว
ตัวอย่างประโยค: หนังสือพิมพ์พาดหัวตัวโตแฉรัฐมนตรีที่โกงกินบ้านเมือง

พาดหัว n headline
คำอธิบาย: หัวเรื่องของข่าวที่ใช้คำต่างๆ เพื่อทำให้เกิดจุดสนใจ
ตัวอย่างประโยค: ทั้ง 2 ฉบับสู้กันที่การวางพาดหัวให้ดึงดูดผู้อ่านให้ได้มากที่สุด

ข้ามหัว v be disrespectful
คำอธิบาย: ทำโดยพลการ
ความหมายเหมือนกับ: ลบหลู่ , ไม่เห็นหัว
ตัวอย่างประโยค: นายสมศักดิ์ข้ามหัวแกนนำพรรคกิจสังคมหลายคน

ข่าวพาดหัว n headline
คำอธิบาย: ข่าวสำคัญที่นำมาพิมพ์เป็นหัวเรื่องในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์กำลังอ่านข่าวพาดหัวของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ

ค้ำหัว adv over one´s shoulder
คำอธิบาย: ยืนชิดข้างหลังผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่หรือด้านหัวผู้ใหญ่ที่นอนอยู่ ถือกันว่าขาดความเคารพ
ตัวอย่างประโยค: อย่ายืนค้ำหัวผู้ใหญ่

กลัวหัวหด v horrify
คำอธิบาย: กลัวจนตั้งสติไม่อยู่
คำตรงข้าม: กล้า , บ้าบิ่น
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายสุดรักสุดหวงเป็นเจ้านายน้อยที่บ่าวไพร่ต่างกลัวหัวหดกันทีเดียว

ปั่นหัว v agitate
คำอธิบาย: ยุให้ผิดใจกัน
ความหมายเหมือนกับ: ยุแหย่
ตัวอย่างประโยค: ไทยเราก็ถูกอเมริกาปั่นหัวให้ต่อต้านกลุ่มผู้ก่อกรร้ายโดยเฉพาะนักการเมือง นักการศึกษาและข้าราชการ

เผาหัว v warm up the piston head of a diesel engine before ignition
คำอธิบาย: ใช้เปลวไฟพ่นเผาหัวสูบของเครื่องยนต์ประเภทกึ่งดีเซลซึ่งใช้น้ำมันขี้โล้เป็นเชื้อเพลิง จนหัวสูบร้อนจัดก่อนติดเครื่อง
ตัวอย่างประโยค: รถคันนี้ต้องเผาหัวก่อนติดเครื่องยนต์ทุกครั้ง

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล n Chief Justice
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: พ่อของเขามีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

เผาหัว v heating the sparking plug
คำอธิบาย: ใช้เปลวไฟพ่นเผาหัวสูบของเครื่องยนต์ประเภทกึ่งดีเซลซึ่งใช้น้ำมันขี้โล้เป็นเชื้อเพลิง จนหัวสูบร้อนจัดก่อนติดเครื่อง
ตัวอย่างประโยค: รถยนต์ของคุณพ่อต้องเผาหัวก่อนจึงจะแล่นได้

ฝังหัว v believe blindly
คำอธิบาย: เชื่ออย่างงมงาย
ความหมายเหมือนกับ: ติดแน่น , ตราตรึง , ตรึง
ตัวอย่างประโยค: ีความเชื่อจากบรรพบุรุษฝังหัวเขามาว่า การทำบุญเท่านั้นที่จะทำให้ได้ขึ้นสวรรค์

พระเจ้าอยู่หัว n king
คำอธิบาย: คำเรียกพระเจ้าแผ่นดิน
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: กษัตริย์ , กษัตรา , พระเจ้าแผ่นดิน , ในหลวง
ตัวอย่างประโยค: ร.ล.แม่กลองเคยปฏิบัติภารกิจในหน้าที่พิเศษ คือ เป็นเรือพระที่นั่งจัดถวายพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์หลายครั้ง

พาดหัวข่าว n headline
คำอธิบาย: ข่าวที่ตีพิมพ์เป็นหัวเรื่องขนาดใหญ่
หน่วยนับ: ข่าว, เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: พาดหัว , พาดหัวเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับในแต่ละวันก็เหมือนๆ กัน

พาดหัวข่าว v give the headline news
คำอธิบาย: ตีพิมพ์หัวเรื่องขนาดใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: พาดหัว , พาดหัวเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งพาดหัวข่าวตัวโตว่า ดาราดังท้องไม่มีพ่อ

พูดหัว v talk cheerfully and humorously
คำอธิบาย: พูดหัวเราะต่อกระซิก
ตัวอย่างประโยค: ยายชอบพูดหัวกับเด็กๆ ที่บ้านทุกคน จนหลานๆ ติดกันแจ

โพกหัว v wrap
คำอธิบาย: เอาผ้าหรือสิ่งของพันหรือพอกหัว
ความหมายเหมือนกับ: โพก , โพกผ้า
ตัวอย่างประโยค: ที่เปอร์เซียข้าราชการที่จะเข้าเฝ้าต้องโพกหัวด้วยผ้าหลายชั้น

ฟาดหัว v bribe
คำอธิบาย: ให้สินบนหรือติดสินบนเพื่อจูงใจใหผู้นั้นกระทำหรือไม่กระทำ
ตัวอย่างประโยค: ทางการไม่มีวันจะเอาเขาไปเป็นทหารได้ เพราะแม่เขาเอาเงินฟาดหัวไปแล้วหมื่นห้า

ฟาดหัว v give with insulting intention
คำอธิบาย: ให้เพื่อตัดความรำคาญ, ให้เพราะดูถูก
ตัวอย่างประโยค: เธอก็ฟาดหัวมันไปสักพัน มันจะได้ไม่ต้องมาตอแยกับเธอและลูกๆ ของเธออีก

มุดหัว v hide
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , ซ่อน , แอบ
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ทราบว่ามันไปมุดหัวอยู่ที่ไหน

ผงกหัว v nod one´s head
คำอธิบาย: กระดกหน้าขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ผงกศีรษะ
ตัวอย่างประโยค: เธอผงกหัวขึ้นมองเขาอย่างเต็มตาเมื่อฟังเขาพูดจบ

เล่นหัว v play
ความหมายเหมือนกับ: หยอกล้อ , หยอกเย้า , หยอกเอิน
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้ไม่ยอมเล่นหัวกับใครเลย

เวียนหัว v feel dizzy
คำอธิบาย: รู้สึกใจคอหวิวๆ และดูอะไรหมุนไปหมด
ความหมายเหมือนกับ: มึนหัว , วิงเวียน
ตัวอย่างประโยค: ฉันรู้สึกเวียนหัวจนอยากจะอาเจียน เมื่อได้กลิ่นน้ำหอมแบบนี้นานๆ

สุมหัว v conspire
คำอธิบาย: มามั่วสุมหรือชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี
ความหมายเหมือนกับ: รวมหัว , ชุมนุม
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนบ้านสุมหัวกันคิดกลั่นแกล้งครอบครัวของเธอ

ไสหัว v drive away
คำอธิบาย: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ
ความหมายเหมือนกับ: ขับไล่ , ไล่ส่ง
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจดีควรยกย่อง แต่ตำรวจชั่วๆ ก็ควรจะไสหัวไปซะ

หมายหัว v make a mental note of someone
คำอธิบาย: ตราหน้าไว้, จำหน้าไว้, กำหนดตัวไว้
ตัวอย่างประโยค: มูจาฮีดีนท้าทายอำนาจรัฐ หมายหัว 6 ผู้นำท้องถิ่นที่แปรพักตร์

ตัดหัว v behead
คำอธิบาย: การประหารชีวิตในสมัยโบราณ
ความหมายเหมือนกับ: ตัดศรีษะ
ตัวอย่างประโยค: บทลงโทษผู้กระทำผิดในสมัยก่อนเพชฌฆาตจะตัดหัวผู้กระทำผิด

ตั้งหัวเรือ v set the bow on the right direction
คำอธิบาย: ทำให้เรืออยู่ในแนว ไม่ให้หัวเรือส่ายไปมา

ตะปูหัวเห็ด n large headed nail
คำอธิบาย: ตะปูที่มีหัวบานเหมือนดอกเห็ด สำหรับตอกสังกะสีเป็นต้น
หน่วยนับ: ตัว, ดอก
ตัวอย่างประโยค: ช่างไม้ตอกสังกะสีด้วยตะปูหัวเห็ด

ถีบหัวส่ง v expel
คำอธิบาย: ไล่ไปให้พ้น, ไม่ไยดีอีกต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: ขับไล่ , เสือกไส
ตัวอย่างประโยค: ยามพรรครุ่งเรืองเขาก็อาศัยใบบุญ พอพรรคตกต่ำก็ถีบหัวส่งอย่างไม่ใยดี

เจ้าหัว n king
คำอธิบาย: ผู้เป็นเจ้าเหนือหัว (ใช้เรียกเจ้านายและพระ)
หน่วยนับ: พระองค์,องค์
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าเหนือหัว

ท่วมหัว adv very much
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , เกินพอ
ตัวอย่างประโยค: ชาวนารายย่อยมีหนี้สินท่วมหัว

ท่วมหัว v overflow the head
ความหมายเหมือนกับ: มิดหัว , เลยหัว , พ้นหัว ,
ตัวอย่างประโยค: บริเวณสนามเด็กเล่นเป็นเพียงผืนดินรกร้าง มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นสูงจนเกือบท่วมหัว

ทั่วทุกหัวระแหง adv everywhere
ความหมายเหมือนกับ: ทั่วทุกสารทิศ , ทั่วทุกหนทุกแห่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาไปเที่ยวมาแล้วทั่วทุกหัวระแหง

ทางหัว n head part
ความหมายเหมือนกับ: ทางศีรษะ
คำตรงข้าม: ทางเท้า
ตัวอย่างประโยค: เป็นสาวเป็นนาง เวลานอนรู้จักเลือกทางหัวทางเท้าบ้าง

น่าหัวเราะเยาะ v ridicule
ความหมายเหมือนกับ: น่าชวนหัว , น่าขัน , น่าเยาะเย้ย , น่าตลก , น่าขบขัน
คำตรงข้าม: น่าชื่นชม , น่ายินดี
ตัวอย่างประโยค: การแสดงของคู่แข่งน่าหัวเราะเยาะเป็นที่สุด

เบี้ยหัวแหลก n bit of money
คำอธิบาย: เงินที่ได้มาไม่เป็นกอบเป็นกำแล้วใช้จ่ายหมดไปโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
ความหมายเหมือนกับ: เบี้ยหัวแตก
ตัวอย่างประโยค: ของที่เห็นๆ อยู่ก็ได้เบี้ยหัวแหลกนี่แหละไปซื้อหามา

เบี้ยหัวแตก n bit of money
คำอธิบาย: เงินที่ได้มาไม่เป็นกอบเป็นกำแล้วใช้จ่ายหมดไปโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
ความหมายเหมือนกับ: เบี้ยหัวแหลก
ตัวอย่างประโยค: ฉันได้เงินจากลูกหนี้เป็นเบี้ยหัวแตกทั้งนั้น แต่จะไม่เอาก็ไม่ได้เพราะกลัวหนี้สูญไปเฉยๆ

รดน้ำดำหัว v pour water on the hands of revered elders and ask for blessing
ตัวอย่างประโยค: วันเกิดพ่อต้องจัดงานกินเลี้ยงรดน้ำดำหัวเป็นประจำทุกปี

ร่วมหัวงาน v almost finish
คำอธิบาย: เกือบเสร็จแล้ว

รวมหัว v conspire
คำอธิบาย: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
ตัวอย่างประโยค: พวกพ่อค้ารวมหัวกันขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็น

ไม่เจียมกะลาหัว v overrate one´s ability
คำอธิบาย: ไม่เจียมตัว, ไม่รู้จักประมาณตน
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เจียม
ตัวอย่างประโยค: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่เจียมกะลาหัว

เฒ่าหัวงู n dirty old man
คำอธิบาย: คนแก่หรือคนมีอายุมากที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบายหลอกเด็กผู้หญิงในทางกามารมณ์
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนแก่เจ้าเล่ห์ , เฒ่าเจ้าเล่ห์ , เสือผู้หญิง
ตัวอย่างประโยค: ชายแก่คนนั้นเป็นพวกเฒ่าหัวงู

เฒ่าหัวงู n dirty old man
คำอธิบาย: คนแก่หรือคนมีอายุมากที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบายหลอกเด็กผู้หญิงในทางกามารมณ์
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เฒ่าเจ้าเล่ห์
ตัวอย่างประโยค: ชายแก่คนนั้นเป็นพวกเฒ่าหัวงู

กดหัว v intimidate
คำอธิบาย: ทำให้หือไม่ขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ขู่ , ข่ม
ตัวอย่างประโยค: กดหัวมันไว้อย่าให้มันหือ

ก้มหัว v bow the head
คำอธิบาย: น้อมหัวลงเพื่อแสดงกิริยาเคารพ
ความหมายเหมือนกับ: ค้อมหัว
ตัวอย่างประโยค: ในวัฒนธรรมไทย การไหว้ต้องก้มหัวหรือค้อมหัวลงด้วย

ก้มหัว v yield (to)
คำอธิบาย: ยอมอ่อนน้อม
ความหมายเหมือนกับ: ยอมให้ , ยอมรับ , ยอมอ่อนน้อม , สวามิภักดิ์
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการบางคนยอมก้มหัวรับใช้ผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น

การหัวเราะ n laugh
คำอธิบาย: การเปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ เป็นต้น, ใช้เข้าคู่กับ คำ หัวไห้ เป็น หัวเราะหัวไห้ ก็มี, หัวร่อ ก็ว่า, (โบ) เขียนเป็น หวัวเราะ ก็มี
ตัวอย่างประโยค: การหัวเราะเป็นพฤติกรรมเพื่อลดความเครียด

กล้ามเนื้อหัวใจ n cardiac muscle
หน่วยนับ: มัด
ตัวอย่างประโยค: กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่มีลายแต่ทำงานภายนอกอำนาจจิต

กะลาหัว n skull
คำอธิบาย: กะโหลกศีรษะ เป็นคำไม่สุภาพ
ตัวอย่างประโยค: จนอย่างนี้ยังไม่เจียมกะลาหัวอีก

จิกหัว v pinch the hair and pull
คำอธิบาย: เอามือขยุ้มผมแล้วรั้งไป
ตัวอย่างประโยค: ผู้ตรวจการแกเข้าไปจิกหัวตบแล้วกระหน่ำฟาดด้วยแซ่ซะจนตานั่นปางตาย

จิกหัวใช้ v force to work
คำอธิบาย: โขกสับให้ทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: โขกสับ
ตัวอย่างประโยค: สมศรีโดนเจ้านายจิกหัวใช้ไม่เว้นแต่ละวัน

ชวนหัว adj funny
ความหมายเหมือนกับ: ขัน

ถอดหัวโขน v remove one´s mask
คำอธิบาย: พ้นจากตำแหน่งหน้าที่หรือยศถาบรรดาศักดิ์
ตัวอย่างประโยค: นายโนโบรุทาเกชิตะต้องถอดหัวโขนนายกฯ ทิ้งในกลางปีนั้น

ทุกหัวระแหง n everywhere
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ทุกที่ , ทุกหนทุกแห่ง

ทุกหัวระแหง adv everywhere
ความหมายเหมือนกับ: ทุกที่ , ทุกหนทุกแห่ง , ทุกหย่อมหญ้า
ตัวอย่างประโยค: น้ำท่วมใหญ่ปีนี้มีผู้คนลำบากยากแค้นกันถ้วนทั่วทุกระแหง

นั่งในหัวใจ v sense other´s wish
คำอธิบาย: กระทำถูกต้องตามที่คนอื่นคิดไว้
ความหมายเหมือนกับ: รู้ใจ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลชุดนี้นั่งในหัวใจเกษตรกรทั้งหลาย

แม่อยู่หัว n Her Majesty
ความหมายเหมือนกับ: พระเมหสี

สิวหัวดำ n blackhead
คำอธิบาย: สิวเม็ดเล็กๆ ที่มีหัวเป็นสีดำ
หน่วยนับ: เม็ด
ตัวอย่างประโยค: เธอมีสิวหัวดำอยู่เต็มร่องจมูกและหว่างคิ้วเยอะมาก

หายหัว v disappear
คำอธิบาย: ไม่ปรากฏตัวมาให้พบเห็น
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , หลบหัว , หายหน้า
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าหายหัวกันไปหมดเหลือแต่ลูกน้อง

เปิดหัวใจ v reveal one´s feelings
คำอธิบาย: เปิดเผยความรู้สึกในใจที่แท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: เปิดใจ

ความเป็นหัวหน้า n headship
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นผู้นำ
คำตรงข้าม: ความเป็นผู้ตาม
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำควรมีความเป็นหัวหน้าสูงสามารถควบคุมลูกน้องได้

เสียงหัวเราะ n laugh
คำตรงข้าม: เสียงร้องไห้
ตัวอย่างประโยค: เสียงหัวเราะของเชิดสดใสร่าเริงและก้องกังวาน ราวกับเสียงหวูดรถไฟที่ล่องลอยมากับสายลม

จิกหัว v oppress
ความหมายเหมือนกับ: กดขี่ , ข่มขี่
คำตรงข้าม: ให้เกียรติ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเขาเห็นใครด้อยกว่าเป็นไม่ได้ จะต้องจิกหัวอยู่ร่ำไป

นกสองหัว n double eagle
คำอธิบาย: คนที่แสดงตนว่าเป็นพวกของฝ่ายนั้นๆ เมื่ออยู่ต่อหน้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น โดยที่แต่ละพวกนั้นเป็นศัตรูกัน
ตัวอย่างประโยค: ขจก.เมาะโซ๊ะถูกดักยิงถล่มกลางดึก เชื่อว่าเป็นฝีมือของขจก.กลุ่มอื่นส่งชุดสังหารมาเก็บ เพราะสงสัยเป็นนกสองหัว

เปิดหัวใจ v reveal one´s feelings
คำอธิบาย: เปิดเผยความรู้สึกในใจที่แท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: เปิดใจ

เสียงหัวเราะ n laugh
คำตรงข้าม: เสียงร้องไห้
ตัวอย่างประโยค: เสียงหัวเราะของเชิดสดใสร่าเริงและก้องกังวาน ราวกับเสียงหวูดรถไฟที่ล่องลอยมากับสายลม

หักหัวคิว v take (an amount) off the top
ตัวอย่างประโยค: โมเดลลิ่งจะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าตัวนายแบบในสังกัด และหักหัวคิว 20 หรือ 30%

สั่นหัว v shake one´s head
คำอธิบาย: อาการทำให้ศีรษะไหวถี่ๆ
ความหมายเหมือนกับ: ส่ายหัว , สั่นศีรษะ , ส่ายศีรษะ
ตัวอย่างประโยค: น้องสั่นหัวไม่ยอมพูดสักคำ

คุ้มหัว v protect
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มกบาล

กลับหัวกลับหาง v invert

เหนือหัว adv overhead

ท่อนหัว n head portion
คำตรงข้าม: ส่วนท้าย , ส่วนหาง

หัว v laugh
ความหมายเหมือนกับ: ขำ , ขัน , หัวเราะ
คำตรงข้าม: เศร้า , สลด

ตีอกชกหัว v hit oneself with anger

ไร้หัว v have no tricks of
ความหมายเหมือนกับ: โง่ , เขลา , โง่เขลา

หังซุกหัวซุน adv hastily

ตัดไฟหัวลม v nip something (calamity/vice) in the bud
ความหมายเหมือนกับ: ตัดไฟแต่ต้นลม

จั่วหัว v be headlined
ความหมายเหมือนกับ: พาดหัวข่าว

ไม่เห็นหัว v be disrespectful
ความหมายเหมือนกับ: ลบหลู่

ไข้หัว n smallpox
ความหมายเหมือนกับ: ฝีดาษ

คนหัวงู n womanizer

อดหัวโต v be hungry
ความหมายเหมือนกับ: อดอยาก , อดแห้งหัวโต

อดแห้งหัวโต v be hungry
ความหมายเหมือนกับ: อดอยาก , อดหัวโต

โงกหัว v nod
ความหมายเหมือนกับ: ง่วง

ไข้หัว n smallpox
ความหมายเหมือนกับ: ไข้ทรพิษ , โรคฝีดาษ

พาดหัวเรื่อง n headline
ความหมายเหมือนกับ: พาดหัว

พาดหัวเรื่อง v give the headline news
ความหมายเหมือนกับ: พาดหัว

มึนหัว v be giddy
ความหมายเหมือนกับ: งุนงง , งงงัน , สับสน , มึน

ฝีหัวละลอก n skin disease characterized by pastures
ความหมายเหมือนกับ: ฝีละลอก

มึนหัว v feel dizzy
ความหมายเหมือนกับ: วิงเวียน

อัตราการเต้นของหัวใจ n pulse rate

หมดหัวใจ adv with all one´s heart

คนหัวดี n wise person
ความหมายเหมือนกับ: คนฉลาด , คนหลักแหลม , คนช่างคิด

เจ้าเหนือหัว n king

มิดหัว v overflow the head
ความหมายเหมือนกับ: เลยหัว , พ้นหัว ,

เลยหัว v overflow the head
ความหมายเหมือนกับ: มิดหัว , พ้นหัว ,

พ้นหัว v overflow the head
ความหมายเหมือนกับ: มิดหัว , เลยหัว ,

น่าชวนหัว adj funny
ความหมายเหมือนกับ: น่าขำ , น่าหัวเราะ , น่าขำขัน , ตลก
คำตรงข้าม: น่าเศร้า

น่าชวนหัว v amuse
ความหมายเหมือนกับ: น่าขำ , น่าหัวเราะ , น่าขำขัน , ตลก
คำตรงข้าม: น่าเศร้า

น่าชวนหัว v ridicule
ความหมายเหมือนกับ: น่าขัน , น่าเยาะเย้ย , น่าตลก , น่าขบขัน
คำตรงข้าม: น่าชื่นชม , น่ายินดี

น้ำทูนหัว n amniotic fluid
ความหมายเหมือนกับ: น้ำคาวปลา , น้ำเลี้ยง

น้ำทูนหัว n amniotic fluid
ความหมายเหมือนกับ: น้ำคร่ำ , น้ำหล่อเลี้ยง , น้ำเลี้ยง

ลูกชายคนหัวปี n oldest son
ความหมายเหมือนกับ: ลูกชายคนโต , ลูกชายคนแรก

เถาหัวด้วน n species of creeper(sarcostimma acidum)

ดาวหัวเต่า n fifth constellation containing 3 stars
ความหมายเหมือนกับ: ดาวหัวเนื้อ , ดาวศีรษะเนื้อ , ดาวศีรษะโค , ดาวมฤคศิรัส , ดาวอาครหายณี , มฤคเศียร

ดาวหัวเนื้อ n fifth constellation containing 3 stars
ความหมายเหมือนกับ: ดาวหัวเต่า , ดาวศีรษะเนื้อ , ดาวศีรษะโค , ดาวมฤคศิรัส , ดาวอาครหายณี , มฤคเศียร

ดาวหัวเต่า n fifth constellation containing 3 stars
ความหมายเหมือนกับ: ดาวหัวเนื้อ , ดาวศีรษะเนื้อ , ดาวศีรษะโค , ดาวมฤคศิรัส , ดาวอาครหายณี , มฤคศิร

ดาวหัวเนื้อ n fifth constellation containing 3 stars
ความหมายเหมือนกับ: ดาวหัวเต่า , ดาวศีรษะเนื้อ , ดาวศีรษะโค , ดาวมฤคศิรัส , ดาวอาครหายณี , มฤคศิร

ค้อมหัว v bow the head

คนหัวปี adj firstborn
คำตรงข้าม: คนสุดท้อง

ขนหัวลุก v quail
ความหมายเหมือนกับ: กลัว

ไข้หัว n smallpox
ความหมายเหมือนกับ: ฝีดาษ , ไข้ทรพิษ

ตีอกชกหัว v go into hysterics

ไทยนับหัว n secret ancient Thai code

ปลาหัวตะกั่ว n name of small freshwater fish

ออกไข้หัว v have smallpox
ความหมายเหมือนกับ: เป็นฝีดาษ , ออกฝีดาษ

สั้นติดหนังหัว adj very short
ความหมายเหมือนกับ: สั้นกุด , สั้นจู๋
คำตรงข้าม: ยาวเลื้อย

ส่ายหัว v shake one´s head
ความหมายเหมือนกับ: สั่นศีรษะ , ส่ายศีรษะค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top