หวาดหวั่น

ภาษาอังกฤษ


v be afraid of
ความหมายเหมือนกับ: ประหวั่น , พรั่น , พรั่นพรึง , หวั่นหวาด , พรั่นกลัว , เกรง , กริ่งเกรง , ครั่นคร้าม
คำที่เกี่ยวข้อง: be frightened , fear
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ , เก่งกล้า
v be apprehensive
ความหมายเหมือนกับ: เกรง , กริ่งเกรง , หวั่นกลัว , หวั่นหวาด , พรั่น , พรั่นใจ , พรั่นพรึง
คำที่เกี่ยวข้อง: be fearful
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ , ใจกล้า
v revere
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be afraid of , scare , fear
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ
v fear
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวั่น , พรั่น , พรั่นพรึง
คำที่เกี่ยวข้อง: be afraid , be frightened , be scared , be terrified
คำตรงข้าม: กล้า
v fear
ความหมายเหมือนกับ: หวั่น , กลัว , พรั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be afraid , be frightened , be scared , be terrified
v be frightened
ความหมายเหมือนกับ: ใจไม่ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: be dejected , be disheartened , be discouraged , be dispirited , lose heart
v fear
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , ครั่นคร้าม , พรั่นพรึง , พรั่นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: dread , be frightened , be afraid of , be fearful , be in dread of
คำตรงข้าม: กล้าหาญ , กล้าสู้
v be afraid of
ความหมายเหมือนกับ: ครั่นคร้าม , พรั่นพรึง , พรั่นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be frightened , fear
v be afraid
ความหมายเหมือนกับ: หวั่น , หวั่นเกรง , หวาดกลัว , กลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: fear , be scared , dread
v be afraid
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , พรั่นกลัว , หวั่นกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: fear , be scared , dread
v fear
ความหมายเหมือนกับ: หวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be scared , dread , be anxious , be afraid of
คำตรงข้าม: กล้า
v be afraid of
ความหมายเหมือนกับ: หวั่น , หวั่นเกรง , หวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: fear , dread , be terrified by , be fearful , be cowardly
v feel fearful
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , พรั่นกลัว , หวั่นกลัว , หวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be terrified by , be scared by