หวาดกลัว

ภาษาอังกฤษ


v fear
คำอธิบาย: สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย
ความหมายเหมือนกับ: กลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be scared , dread , be anxious , be afraid of
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย

คำที่มี "หวาดกลัว" ในคำ


น่าหวาดกลัว adj scary
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว
ตัวอย่างประโยค: ความคิดที่เคยคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งทางทหารที่น่าหวาดกลัวค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้นำไทย

ความหวาดกลัว n dread
คำอธิบาย: การสะดุ้งกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ความกลัว
ตัวอย่างประโยค: เขานั่งมองรุ่นพี่ตัวใหญ่บึกบึนที่ยืนขู่คำรามด้วยความหวาดกลัวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top