หวั่นไหว

ภาษาอังกฤษ


v be shaken
คำอธิบาย: สั่นสะเทือน, โอนเอน, ครั่นคร้าม
ความหมายเหมือนกับ: โอนเอน , ครั่นคร้าม
คำที่เกี่ยวข้อง: be anxious
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จิตใจจะได้ไม่หมกมุ่นและหวั่นไหว