หวั่นไหว

ภาษาอังกฤษ


v be shaken
คำอธิบาย: สั่นสะเทือน, โอนเอน, ครั่นคร้าม
ความหมายเหมือนกับ: โอนเอน , ครั่นคร้าม
คำที่เกี่ยวข้อง: be anxious
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จิตใจจะได้ไม่หมกมุ่นและหวั่นไหว

คำที่มี "หวั่นไหว" ในคำ


ความหวั่นไหว n trembler
ความหมายเหมือนกับ: การสั่นสะเทือน

ความหวั่นไหว n fear
ความหมายเหมือนกับ: ความครั่นคร้าม , ความกลัว
ตัวอย่างประโยค: เขามีความสุขเมื่อทำงานและเกิดความหวั่นไหวหากต้องลาออกจากบริษัท

ความหวั่นไหว n unstability
ความหมายเหมือนกับ: ความไม่มั่นคง , การโอนเอน
ตัวอย่างประโยค: กระแสข่าวการกลับคืนสู่อ้อมอกจีนของเกาะฮ่องกงได้สร้างความหวั่นไหวให้กับตลาดการเงินฮ่องกงอยู่ตลอดเวลา

สนั่นหวั่นไหว adv with a thundering noise
ความหมายเหมือนกับ: สนั่น , กึกก้อง
ตัวอย่างประโยค: เสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นหวั่นไหว จนกลบเสียงโห่ร้องของประชาชนที่ดังอยู่หมดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top