หวั่นเกรง

ภาษาอังกฤษ


v be apprehensive
คำอธิบาย: รู้สึกใจไม่ดี เมื่อจะต้องเผชิญภัย หรือความลำบาก
ความหมายเหมือนกับ: เกรง , กริ่งเกรง , หวั่นกลัว , หวาดหวั่น , หวั่นหวาด , พรั่น , พรั่นใจ , พรั่นพรึง
คำที่เกี่ยวข้อง: be fearful
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ , ใจกล้า
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจควรจะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆ