หวั่นกลัว

ภาษาอังกฤษ


v be afraid
ความหมายเหมือนกับ: หวั่น , หวาดหวั่น , หวั่นเกรง , หวาดกลัว , กลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: fear , be scared , dread
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกหวั่นกลัวความจริงที่จะถูกเปิดเผยในวันพรุ่งนี้
v be afraid of
ความหมายเหมือนกับ: หวั่น , หวาดหวั่น , หวั่นเกรง , หวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: fear , dread , be terrified by , be fearful , be cowardly
ตัวอย่างประโยค: คนงานเอนตัวลงนอนบนแคร่ มือก่ายหน้าผากรู้สึกหวั่นกลัว