หลีกเลี่ยง

ภาษาอังกฤษ


v avoid
คำอธิบาย: ทำให้ตนไม่ต้องประสบ
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยง , หลีกหนี , หลบ , หลบหลีก
คำที่เกี่ยวข้อง: evade
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถป้องกันโรคหัวใจ และมะเร็งได้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัว