หลีกเลี่ยง

ภาษาอังกฤษ


v avoid
คำอธิบาย: ทำให้ตนไม่ต้องประสบ
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยง , หลีกหนี , หลบ , หลบหลีก
คำที่เกี่ยวข้อง: evade
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถป้องกันโรคหัวใจ และมะเร็งได้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัว

คำที่มี "หลีกเลี่ยง" ในคำ


อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ adv unavoidably
ตัวอย่างประโยค: ความนิยมในการใช้ครีมหน้าขาวแพร่ระบาดไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ adv unavoidably
ตัวอย่างประโยค: ความนิยมในการใช้ครีมหน้าขาวแพร่ระบาดไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การหลีกเลี่ยง n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลีก , การหลบ , การหลบหลีก , การเลี่ยงหลีก
คำตรงข้าม: เผชิญหน้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top