หลีก

ภาษาอังกฤษ


v make way for
คำอธิบาย: หลบสิ่งกีดขวาง, ขยับไปให้พ้นที่เดิม
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยง , หลบหลีก , ให้ทาง , เบี่ยง , ขยับหนี
คำที่เกี่ยวข้อง: make room for , steer clear of
ตัวอย่างประโยค: คุณจะหลีกให้จอดรถอีกสักคันได้ไหม

คำที่มี "หลีก" ในคำ


หลีกทาง v give way
คำอธิบาย: ขยับไปให้พ้นที่เดิม, ให้ทาง
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , เลี่ยงทาง
ตัวอย่างประโยค: รถบรรทุกหลีกทางให้รถเล็กแซงไปก่อน

หลีกทาง v step aside
คำอธิบาย: เสียสละให้
ตัวอย่างประโยค: เขายอมหลีกทางให้ผู้อาวุโสกว่าขึ้นรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าแทนเขา

หลีกเลี่ยง v avoid
คำอธิบาย: ทำให้ตนไม่ต้องประสบ
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยง , หลีกหนี , หลบ , หลบหลีก
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถป้องกันโรคหัวใจ และมะเร็งได้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัว

หลีกหนี v escape
คำอธิบาย: ไปให้พ้นจากสิ่งที่ไม่อยากประสบ
ความหมายเหมือนกับ: หนี , หลีกลี้ , หลบลี้
ตัวอย่างประโยค: ชาวชนบทหลายคนกระเสือกกระสนเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ เพื่อหลีกหนีความทุกข์ยากในชนบท

หลีกหนีปัญหา v run away from a problem
คำตรงข้าม: เผชิญปัญหา

หลีกลี้ v escape
ความหมายเหมือนกับ: หนี , หลบลี้

หลบหลีก v avoid
คำอธิบาย: ไปให้พ้นสิ่งที่จะปะทะ และสิ่งที่กีดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , หลีก , เบี่ยง , หลบเลี่ยง
ตัวอย่างประโยค: กระต่ายวิ่งวนไปมาอยู่ในกรง เพื่อหลบหลีกมือและไม้ที่พวกเด็กๆ ใช้แหย่เล่น ด้วยความสนุกสนาน

สับหลีก v shunt
คำอธิบาย: เปลี่ยนทางหลีกไปไม่ให้เจอกัน
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจจราจรพยายามสับหลีกการเดินทางของเส้นทางรถสองสาย

สับหลีก v evade
คำอธิบาย: หลบหน้าเพราะไม่อยากพบปะเจอะเจอ
ความหมายเหมือนกับ: หลีกเลี่ยง , เลี่ยง , หลบฉาก , หลบหลีก , หลีก
ตัวอย่างประโยค: เขาสับหลีกกับพวกเราตลอด ไม่ยอมเจอหน้าพวกเราเลย

การหลีก n avoidance
คำอธิบาย: การเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้กีดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: การหลบหลีก , การหลบเลี่ยง

กะหลีกะหลอ adv mutter
คำอธิบาย: แสดงกิริยาท่าทางหรือพูดจาประจบประแจงอย่างไม่น่าดู
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวคู่นั้นกะหลีกะหลอกันใต้ต้นไม้

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ adv unavoidably
ตัวอย่างประโยค: ความนิยมในการใช้ครีมหน้าขาวแพร่ระบาดไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ adv unavoidably
ตัวอย่างประโยค: ความนิยมในการใช้ครีมหน้าขาวแพร่ระบาดไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การหลบหลีก n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลีก , การหลบ , การหลีกเลี่ยง , การเลี่ยงหลีก
คำตรงข้าม: เผชิญหน้า

การหลีกเลี่ยง n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลีก , การหลบ , การหลบหลีก , การเลี่ยงหลีก
คำตรงข้าม: เผชิญหน้า

การเลี่ยงหลีก n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลีก , การหลบ , การหลบหลีก , การหลีกเลี่ยง
คำตรงข้าม: เผชิญหน้า

การหลบหลีก n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลบเลี่ยงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top