หลายอย่าง

ภาษาอังกฤษ


adj varied
ความหมายเหมือนกับ: หลายสิ่งหลายอย่าง , หลายแบบ , หลายชนิด , หลายประเภท
คำที่เกี่ยวข้อง: numerous , many
คำตรงข้าม: ชนิดเดียว , แบบเดียว , อย่างเดียว
ตัวอย่างประโยค: ความกลัวหลายอย่างเกิดขึ้น เพราะการวางเงื่อนไขตั้งแต่เล็กๆ

คำที่มี "หลายอย่าง" ในคำ


หลายสิ่งหลายอย่าง adj varied
ความหมายเหมือนกับ: หลายแบบ , หลายชนิด , หลายประเภท
คำตรงข้าม: ชนิดเดียว , แบบเดียว , อย่างเดียวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top