หลายชนิด

ภาษาอังกฤษ


adj various kinds
ความหมายเหมือนกับ: หลายประเภท , หลายแบบ , หลายอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: different kinds , many kinds , varied
คำตรงข้าม: ชนิดเดียว , แบบเดียว , อย่างเดียว
ตัวอย่างประโยค: นอกจากยอดไผ่แล้ว หน่อไม้ก็เป็นอาหารหลักของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เก้ง, กวาง, หมูป่า, กระทิง ฯลฯ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top