หลั่งไหล

ภาษาอังกฤษ


v flow in
คำอธิบาย: ไหลมาเทมา
คำที่เกี่ยวข้อง: gush in
ตัวอย่างประโยค: หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 แล้ว อิทธิพลของสังคมตะวันตกได้หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยมากขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top