หลังจากนี้

ภาษาอังกฤษ


conj after
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนี้ , ภายหลังจากนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: afterwards , later , next
คำตรงข้าม: ก่อนหน้านี้ , ก่อนหน้า
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังกระเตื้องขึ้น และหวังว่าหลังจากนี้อีก 4-5 ปี เศรษฐกิจจะกลับมาดีเหมือนเดิม

คำที่มี "หลังจากนี้" ในคำ


ภายหลังจากนี้ conj after
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนี้
คำตรงข้าม: ก่อนหน้านี้ , ก่อนหน้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top