หลังจากที่

ภาษาอังกฤษ


adv after
ความหมายเหมือนกับ: ภายหลังที่
คำตรงข้าม: ก่อนที่ , ก่อนหน้าที่
ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่เขาทรายชกชนะ คณะกรรมการก็จัดงานเลี้ยงขึ้นอย่างใหญ่โต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top