หลังจาก

ภาษาอังกฤษ


adv after
ความหมายเหมือนกับ: ภายหลัง
คำตรงข้าม: ก่อนหน้า
ตัวอย่างประโยค: คนส่วนใหญ่หลังจากนั่งหลังตรงไปได้สักระยะหนึ่ง ก็จะนั่งหลังโกงเหมือนเดิม

คำที่มี "หลังจาก" ในคำ


หลังจากนั้น conj afterwards
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนั้น , จากนั้น , ต่อไป
คำตรงข้าม: ก่อนหน้านั้น
ตัวอย่างประโยค: เขาบวชอยู่ หลังจากนั้นเขาก็คงจะแต่งงาน

หลังจากที่ adv after
ความหมายเหมือนกับ: ภายหลังที่
คำตรงข้าม: ก่อนที่ , ก่อนหน้าที่
ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่เขาทรายชกชนะ คณะกรรมการก็จัดงานเลี้ยงขึ้นอย่างใหญ่โต

หลังจากนี้ conj after
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนี้ , ภายหลังจากนี้
คำตรงข้าม: ก่อนหน้านี้ , ก่อนหน้า
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังกระเตื้องขึ้น และหวังว่าหลังจากนี้อีก 4-5 ปี เศรษฐกิจจะกลับมาดีเหมือนเดิม

ภายหลังจากนี้ conj after
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนี้
คำตรงข้าม: ก่อนหน้านี้ , ก่อนหน้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top