หลัง

ภาษาอังกฤษ


adv behind
คำอธิบาย: อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: at the back
คำตรงข้าม: ข้างหน้า
ตัวอย่างประโยค: มีคนพูดซุบซิบกันอยู่หลังหน้าต่าง
clas dwelling
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกเรือน หรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างเรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: house
ตัวอย่างประโยค: แบบสถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละหลังในกรุงเทพฯ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
adj next
คำอธิบาย: ในลำดับถัดไป เช่น คนหลัง
ความหมายเหมือนกับ: ถัดไป
คำที่เกี่ยวข้อง: after , later
คำตรงข้าม: หน้า , ก่อน
ตัวอย่างประโยค: คราวหลังอย่ามาสายอีกนะ
n back (of body)
คำอธิบาย: ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหน้าอก
ความหมายเหมือนกับ: ปฤษฎางค์ , ขนอง
คำที่เกี่ยวข้อง: back part (of body)
ตัวอย่างประโยค: เด็กชายสองคนกำลังหาบน้ำจนหลังโก่ง เดินตุปัดตุเป๋ตรงมาที่บ้าน
n back
คำอธิบาย: ส่วนเบื้องบน
ตัวอย่างประโยค: หลังมือของเขามีรอยสักรูปดาว
adv after
คำอธิบาย: ตรงข้ามกับก่อน (ใช้แก่เวลาที่ผ่านพ้นไปแล้ว)
คำที่เกี่ยวข้อง: past
คำตรงข้าม: ก่อน
ตัวอย่างประโยค: หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อิตาลีมีแต่ความเสื่อมทราม ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมล้าหลัง

คำที่มี "หลัง" ในคำ


หลังบ้าน n backyard
คำอธิบาย: พื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหลังบ้าน
คำตรงข้าม: หน้าบ้าน
ตัวอย่างประโยค: เขาขวนขวายจนเรียนจบปริญญาเอก หลังจากนั้นก็ปักหลักปักฐานอยู่กับหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่ง

หลังจากนั้น conj afterwards
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนั้น , จากนั้น , ต่อไป
คำตรงข้าม: ก่อนหน้านั้น
ตัวอย่างประโยค: เขาบวชอยู่ หลังจากนั้นเขาก็คงจะแต่งงาน

หลังจากที่ adv after
ความหมายเหมือนกับ: ภายหลังที่
คำตรงข้าม: ก่อนที่ , ก่อนหน้าที่
ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่เขาทรายชกชนะ คณะกรรมการก็จัดงานเลี้ยงขึ้นอย่างใหญ่โต

หลังคา n roof
คำอธิบาย: ส่วนเบื้องบนของเรือนเป็นต้น สำหรับบังแดดและฝน
หน่วยนับ: หลังคา
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีโครงสร้างแบบเล็กๆ เป็นบ้าน 4 เสา มีหลังคาพอคุ้มฝน มีหน้าต่างเจาะไว้หยาบๆ 2 บาน

หลังจาก adv after
ความหมายเหมือนกับ: ภายหลัง
คำตรงข้าม: ก่อนหน้า
ตัวอย่างประโยค: คนส่วนใหญ่หลังจากนั่งหลังตรงไปได้สักระยะหนึ่ง ก็จะนั่งหลังโกงเหมือนเดิม

หลังจากนี้ conj after
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนี้ , ภายหลังจากนี้
คำตรงข้าม: ก่อนหน้านี้ , ก่อนหน้า
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังกระเตื้องขึ้น และหวังว่าหลังจากนี้อีก 4-5 ปี เศรษฐกิจจะกลับมาดีเหมือนเดิม

หลังคาเรือน clas family
คำอธิบาย: เรือนหรืออาคารที่ถือเอาทะเบียนบ้านเป็นหลักในการนับ
ตัวอย่างประโยค: สภาพป่าสมบูรณ์มีประชาชนอยู่จริงๆ เพียงไม่ถึง 10 หลังคาเรือน

หลังเต่า adj cambered
คำอธิบาย: ลักษณะที่นูนขึ้นมาอย่างหลังเต่า
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์โต้งผู้หลงเสียงเพลงเป็นชีวิตเริ่มอยู่นิ่งไม่ไหวคว้ากีตาร์หลังเต่าตัวโปรดมาขับขานเพลง

หลังเต่า n turtle´s back
ความหมายเหมือนกับ: กระดองเต่า
ตัวอย่างประโยค: ศิลาทุกแท่งมีรูปสลักมังกรอยู่ข้างบน และตั้งอยู่บนหลังเต่าตัวโต

หลังยาว adj lazy
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เกียจมาก , สันหลังยาว
คำตรงข้าม: ขยันขันแข็ง
ตัวอย่างประโยค: การทำงานในลักษณะนี้อาจเข้าสำนวนที่ว่าคนหลังยาว

หลังฉาก adv behind the scene
ความหมายเหมือนกับ: เบื้องหลัง , ข้างหลัง
คำตรงข้าม: หน้าฉาก
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าพรรคที่เคยถอยออกไปอยู่หลังฉาก กลับมานั่งเก้าอี้ตำแหน่งการเมืองอีกครั้ง

หลังอาหาร adj post-meal
คำอธิบาย: ระยะเวลาหลังจากการรับประทานอาหารเสร็จ
ความหมายเหมือนกับ: หลังรับประทานอาหาร
คำตรงข้าม: ก่อนอาหาร
ตัวอย่างประโยค: อย่าลืมกินยาหลังอาหารด้วย

หลังมือ n the back of the hand

หลังอาหาร adj post-meal
คำอธิบาย: ระยะเวลาหลังจากการรับประทานอาหารเสร็จ
ความหมายเหมือนกับ: หลังรับประทานอาหาร
คำตรงข้าม: ก่อนอาหาร
ตัวอย่างประโยค: อย่าลืมกินยาหลังอาหารด้วย

หลังเที่ยงวัน n p.m.

หลังสุด adj last
ความหมายเหมือนกับ: ทีหลัง , ท้าย
คำตรงข้าม: แรก

หลังคาสังกะสี n galvanized iron

หลังสุด adj last

หลังสุด n last
ความหมายเหมือนกับ: ตอนจบ , ปลาย , สุดท้าย , ท้ายสุด , ในที่สุด
คำตรงข้าม: ตอนต้น , ตอนแรก

หลังสุด n end
ความหมายเหมือนกับ: ปลายสุด

หลังรับประทานอาหาร adj post-meal
คำตรงข้าม: ก่อนอาหาร

หลังรับประทานอาหาร adj post-meal
คำตรงข้าม: ก่อนอาหาร

ระยะหลัง adv later
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงหลัง
คำตรงข้าม: ระยะแรก , ระยะต้น , ระยะเริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: การป้อนคำสั่งที่ต้องใช้ตัวอักษรหลายตัวเรียงต่อเนื่องกันทำให้เสีย เวลา ระยะหลังจึงมีคนคิดพยายามหาวิธีการป้อนข้อมูลในรูปแบบอื่นขึ้นมา

ลับหลัง adv behind
คำอธิบาย: ไม่ใช่ต่อหน้า, ไม่ใช่ซึ่งหน้า
คำตรงข้าม: ต่อหน้า
ตัวอย่างประโยค: คุณมัวแต่พูดลับหลังอยู่อย่างนี้จะได้ประโยชน์อันใดเล่า

วันหลัง n future
คำอธิบาย: วันที่เกิดขึ้นต่อจากวันนี้
หน่วยนับ: วัน
ความหมายเหมือนกับ: วันข้างหลัง , โอกาสหลัง , ภายหลัง
คำตรงข้าม: วันก่อนหน้า
ตัวอย่างประโยค: ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้

ครั้งหลัง n the past
ความหมายเหมือนกับ: สมัยก่อน
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันนี้คุณปู่ยังคงจำภาพอันหวานชื่นในครั้งหลังได้

ครั้งหลัง n next time
คำอธิบาย: คราวหลังจากนี้
คำตรงข้าม: ครั้งแรก
ตัวอย่างประโยค: ครั้งหลังนี้สุนัขเรียนรู้ได้เร็วกว่าครั้งแรก

คราวหน้าคราวหลัง n next time
ความหมายเหมือนกับ: หนต่อไป , โอกาสหน้า , คราวต่อไป
คำตรงข้าม: คราวก่อน
ตัวอย่างประโยค: คราวหน้าคราวหลังหนูอย่าทำแบบนี้อีกนะ มันอันตราย

ดัดหลัง v teach someone a lesson
ความหมายเหมือนกับ: สั่งสอน , ให้บทเรียน
ตัวอย่างประโยค: การห้ามซื้อขายริงกิตนอกประเทศก็เท่ากับดัดหลังนักเก็งกำไรค่าเงินหาเงินสกุลริงกิต

แทงข้างหลัง v betray
คำอธิบาย: ทำร้ายบุคคลที่ไว้ใจตัว
ความหมายเหมือนกับ: หักหลัง , ทรยศ
ตัวอย่างประโยค: ที่นี่หากใครชอบแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงาน ก็จะโดนใบแดงถูกไล่ออก

กระจกหลัง n rear window

กระโปรงหลังรถ n boot

ผู้เล่นกองหลัง n back

ขายเลหลัง v auction off
คำอธิบาย: ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผู้ต้องการประมูลราคากันให้สูงขึ้นโดยลำดับ ใครให้ราคาสูงสุด ก็เป็นผู้ซื้อได้
ความหมายเหมือนกับ: ขายทอดตลาด
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารแห่งประเทศไทยขายเลหลังเครื่องฉายภาพโทรทัศน์และรถยกไฟฟ้า

ผู้อยู่เบื้องหลัง n wire-puller
คำอธิบาย: คนที่เป็นผู้วางแผน หรือสนับสนุนการกระทำใดการกระทำหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: จอร์จ โซรอส ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความปั่นป่วนของค่าเงินของประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์

เลหลัง v auction
คำอธิบาย: ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผู้ต้องการประมูลราคากันให้สูงขึ้นโดยลำดับ ใครให้ราคาสูงสุดก็เป็นผู้ซื้อได้
ความหมายเหมือนกับ: ประมูลขาย , ขายถูก , ขายเลหลัง
ตัวอย่างประโยค: โรงงานเลหลังสินค้าที่ตกรุ่นในราคาต่ำกว่าทุน

เลหลัง adj low-priced
คำอธิบาย: ที่ซื้อมาหรือได้มาจากวิธีประมูลขาย
ตัวอย่างประโยค: ที่บ้านของเขามีแต่ภาพเขียนเลหลังประดับไว้ทั้งนั้น

มีผลย้อนหลัง v be retroactive

รุ่นหลัง adj next generation
คำอธิบาย: เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
ความหมายเหมือนกับ: รุ่นลูก , รุ่นหลาน
คำตรงข้าม: รุ่นก่อน
ตัวอย่างประโยค: เราต้องสงวนทรัพยากรเอาไว้ให้คนรุ่นหลังใช้บ้าง

ดัดหลัง v black mail
คำอธิบาย: ไม่ทำตามข้อตกลงร่วมซึ่งทำให้อีกฝ่ายต้องเสียประโยชน์ไปแต่ตัวเองยังได้ประโยชน์อยู่
ความหมายเหมือนกับ: หักหลัง

ภายหลัง adv later
คำอธิบาย: ข้างหลังต่อจากเวลานี้ไป
ความหมายเหมือนกับ: คราวหลัง , ตอนหลัง , วันหลัง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าปล่อยเด็กคนนี้ไป เขาอาจสร้างปัญหาในภายหลังให้เราก็ได้

คราวหลัง adv next time
คำอธิบาย: โอกาสครั้งต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: คราวหน้าคราวหลัง
ตัวอย่างประโยค: อย่าเคียดแค้นกันเลย คราวหลังก็หาเสียงให้มากกว่านี้

ชั้นหลัง n next generation
ความหมายเหมือนกับ: รุ่นถัดมา , รุ่นหลัง
ตัวอย่างประโยค: การแต่งกายของตัวละครดึกดำบรรพ์ในชั้นหลังคงจะเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิม

ช้างเท้าหลัง n follower
ความหมายเหมือนกับ: ภรรยา , ผู้ตาม
คำตรงข้าม: ช้างเท้าหน้า
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงสมัยนี้เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ปฏิเสธบทบาทช้างเท้าหลัง

ทีหน้าทีหลัง n next time
ความหมายเหมือนกับ: โอกาสหน้า , ภายหน้า , ทีหน้า
ตัวอย่างประโยค: ทีหน้าทีหลัง อย่าอวดเก่งให้มากนัก

มองเหลียวหลัง v look back
ความหมายเหมือนกับ: แลหลัง
ตัวอย่างประโยค: เขามองเหลียวหลังไปดูจึงทราบว่ามีคนติดตามเขามา

มันสำปะหลัง n cassava
คำอธิบาย: ชื่อพันธุ์ไม้ต้นขนาดย่อม ใช้หัวทำแป้ง
หน่วยนับ: หัว
ตัวอย่างประโยค: เมื่อราคามันสำปะหลังสูงขึ้น คนชนบทบางส่วนก็เพิ่มเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังกันมากขึ้น

ย้อนหลัง v retrospect
คำอธิบาย: ย้อนกลับไปถึงอดีต
ความหมายเหมือนกับ: ย้อนไป
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นนักกีฬาคนแรกที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาชาติไทยย้อนหลังไป 36 ปีในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์

ล้อหลัง n rear wheel
หน่วยนับ: ล้อ
ตัวอย่างประโยค: ล้อหลังของรถถูกตะปูตำทำให้ยางแบน

สลักหลัง v endorse
คำอธิบาย: เขียนข้อความลงในด้านหลังตราสาร เพื่อโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตราสารนั้น
ตัวอย่างประโยค: หากท่านอาจารย์จะกรุณามีจดหมายมาถึงเกล้ากระผม ขอได้โปรดสลักหลังซองส่งสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอนด้วย

หนหลัง n in the past
ความหมายเหมือนกับ: อดีต
คำตรงข้าม: หนหน้า
ตัวอย่างประโยค: กุศลแต่หนหลังได้ช่วยให้เขารอดชีวิตมาได้

ล้าหลัง adv behind
คำอธิบาย: ช้าอยู่ข้างหลังเขา
ตัวอย่างประโยค: เธอหาบของเดินล้าหลังพวกแม่ค้าด้วยกัน

หงายหลัง v fall over
ความหมายเหมือนกับ: หงายท้อง
ตัวอย่างประโยค: เขากระโจนเข้าคว้าลูกบอล แต่แรงปะทะทำให้หงายหลังหล่นตูมลงไปในคลอง

ภูมิหลัง n background
คำอธิบาย: ประวัติความเป็นไปแต่ดั้งเดิม
ตัวอย่างประโยค: นักจิตวิทยาต้องศึกษาภูมิหลังและสภาพชีวิตของคนไข้แต่ละคน เพื่อจะช่วยเหลือคนไข้ได้ง่ายขึ้น

กองหลัง n back
คำอธิบาย: ตำแหน่งของทีมฟุตบอล
คำตรงข้าม: กองหน้า
ตัวอย่างประโยค: กองหลังของทีมฟุตบอลแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ไม่สามารถทำประตูได้

ไขว้หลัง v cross one´s arms
ตัวอย่างประโยค: ทหารยืนตัวตรงและเอามือไขว้หลังพร้อมอกผายไหล่ผึ่ง

ข้างหลัง n rear
คำอธิบาย: ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หน่วยนับ: ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ตอนหลัง , ส่วนหลัง , ด้านท้าย , ตอนท้าย , ด้านหลัง
คำตรงข้าม: ข้างหน้า
ตัวอย่างประโยค: รถเขาสามารถบรรจุของได้จำนวนมากเพราะข้างหลังมีเนื้อที่กว้างมาก

ขี่หลัง v ride piggyback
คำอธิบาย: นั่งเอาขาคร่อมไปบนแผ่นหลัง
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายคนเล็กชอบขี่หลังพ่อแล้วให้พาคลานไป

ข้างหลัง prep behind
คำอธิบาย: เป็นคำเชื่อม มีความหมายว่า อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ด้านหลัง , ตอนหลัง
คำตรงข้าม: ข้างหน้า
ตัวอย่างประโยค: ฉันอยู่ข้างหลังเธอมาตั้งนาน ไม่รู้ตัวเลยหรือไง

ไขสันหลัง n spinal cord
คำอธิบาย: ประสาทส่วนกลางที่ต่อเนื่องจากประสาทส่วนปลาย
ตัวอย่างประโยค: หมอเจาะไขสันหลังของคนป่วยเพื่อหาสาเหตุของโรค

คิดหน้าคิดหลัง v think carefully
คำอธิบาย: คิดอย่างรอบคอบ
ความหมายเหมือนกับ: ไตร่ตรอง
ตัวอย่างประโยค: คนหนุ่มสาวมักอยากเปลี่ยนอะไรเร็วๆ จนไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดี

ความหลัง n past
คำอธิบาย: เรื่องราวในอดีต
ตัวอย่างประโยค: บรรดาลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรีจัดงานเพื่อฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่เคารพรัก

คว่ำหลัง v make face down
คำอธิบาย: จับคว่ำเพื่อเฆี่ยน

คืนหลัง v return to the original place
คำอธิบาย: กลับสู่ที่เดิม

คืนหลัง n night later
ความหมายเหมือนกับ: คืนต่อมา

เครื่องหลัง n haversack
คำอธิบาย: สัมภาระที่ทหารหรือนักเดินทางเป็นต้นนำติดตัวไป โดยผูกรัดไว้ข้างหลัง
หน่วยนับ: ชิ้น, ชุด
ตัวอย่างประโยค: ทหารปลดเครื่องหลังออกจากบ่า

ปวดหลัง v have a backache
คำอธิบาย: รู้สึกเจ็บอย่างต่อเนื่องบริเวณหลัง
ตัวอย่างประโยค: แผ่นป้องกันเสียงสะท้อนจะช่วยให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกสึกปวดหลัง

ปิดทองหลังพระ v do a thankless job
คำอธิบาย: ทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่อง เพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า
ตัวอย่างประโยค: เขาจะไม่ได้อะไรเลยถ้ายังปิดทองหลังพระอยู่อย่างนี้

ไพล่หลัง v cross the arms behind
คำอธิบาย: เอาแขน 2 ข้างไขว้ไปข้างหลัง และเอามือจับกันไว้
ความหมายเหมือนกับ: ไขว้หลัง
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจจับมือผู้ต้องหาไพล่หลัง เพื่อสวมกุญแจมือ

ฟื้นความหลัง v recall
คำอธิบาย: ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: ฟื้นความจำ
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนมาร่วมฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่พวกเขาเคารพรัก

แป้งมันสำปะหลัง n tapioca flour
หน่วยนับ: ถุง, กิโลกรัม
ความหมายเหมือนกับ: แป้งมัน
ตัวอย่างประโยค: เวลาที่เราผ่านบริเวณโรงงานผลิตแป้ง เช่น แป้งมันสำปะหลังบางที่เราต้องกลั้นหายใจเนื่องจากกลิ่นรุนแรงมาก

เป็นบ้าเป็นหลัง adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: หนักหน่วง , รุนแรง , เอาจริงเอาจัง
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง

แป้งมันสำปะหลัง n tapioca flour
คำอธิบาย: หัวมันสำปะหลังที่บดละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: แป้งมัน , แป้งสิงคโปร์
ตัวอย่างประโยค: เวลาที่เราผ่านบริเวณโรงงานผลิตแป้ง เช่น แป้งมันสำปะหลังบางที่เราต้องกลั้นหายใจเนื่องจากกลิ่นรุนแรงมาก

ล้อมหน้าล้อมหลัง v surround
ตัวอย่างประโยค: หมา 2–3 ตัวพากันวิ่งกรูกระดิกหางเข้าล้อมหน้าล้อมหลังเขา

เลหลัง v auction
คำอธิบาย: ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผู้ต้องการประมูลราคากันให้สูงขึ้นโดยลำดับ ใครให้ราคาสูงสุดก็เป็นผู้ซื้อได้
ความหมายเหมือนกับ: ขายทอดตลาด
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของกิจการเลหลังเฟอร์นิเจอร์จนหมดแล้ว

ไล่หลัง v follow
คำอธิบาย: ตามกันมา
ความหมายเหมือนกับ: ตามหลัง
ตัวอย่างประโยค: เขาวิ่งหน้าตั้งเพราะสุนัขกำลังไล่หลังเขามาติดๆ

วัวสันหลังหวะ n person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience
คำอธิบาย: คนที่มีความผิดติดตัวทำให้มีความหวาดระแวง
ความหมายเหมือนกับ: วัวสันหลังขาด
ตัวอย่างประโยค: เขาทำตัวเป็นวัวสันหลังหวะไปได้ จะไปกลัวอะไรถ้าไม่ได้ทำผิด

สมัยหลังสงคราม n post-war period
ความหมายเหมือนกับ: ยุคหลังสงคราม
ตัวอย่างประโยค: คนไทยอยู่อย่างลำบากมากในช่วงสมัยหลังสงคราม

ส่วนหลัง adj rear
ตัวอย่างประโยค: กะโหลกศีรษะมีส่วนที่เจริญเติบโตมากอยู่ 3 แห่ง ติดต่อซึ่งกันและกัน คือ สมองส่วนหลัง สมองส่วนกลาง และสมองส่วนหน้า

ส่วนหลัง n rear part
ตัวอย่างประโยค: การขายปลากระเบนตัวใหญ่ๆ คนขายจะคว่ำปลาเอาส่วนหลังขึ้นเสมอ

เอนหลัง v lie down
คำอธิบาย: นอน
ความหมายเหมือนกับ: นอน , เอนกาย
ตัวอย่างประโยค: เขาเอนหลังลงพิงข้างฝา ผ่อนลมหายใจ นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย

สันหลัง n spine
คำอธิบาย: ส่วนของร่างกายด้านหลัง ซึ่งมีกระดูกเป็นแนวนูนลงมาตลอดหลัง
ความหมายเหมือนกับ: กระดูกสันหลัง
ตัวอย่างประโยค: เขาโดนไฟลวกบริเวณสันหลังเป็นแผลยาวเหวอะหวะ

สันหลังคา n roof ridge
คำอธิบาย: บริเวณที่เป็นส่วนนูนยาวซึ่งเป็นแกนกลางของหลังคา
หน่วยนับ: สัน
ตัวอย่างประโยค: ตึกหลังนี้มีหลังคาซ้อนลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ จากสันหลังคาลงมาถึงชายคาต่ำสุด

สันหลังยาว adj lazy
คำอธิบาย: ที่มีความเกียจคร้านไม่อยากทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เกียจ , เกียจคร้าน
คำตรงข้าม: ขยัน
ตัวอย่างประโยค: เขาทำตัวเป็นคนสันหลังยาว จึงเป็นที่น่ารังเกียจของคนในบ้าน

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง n invertebrate
หน่วยนับ: ประเภท, ชนิด, ตัว
ตัวอย่างประโยค: นักกีฏวิทยาจัดพวกแมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

หน้าไหว้หลังหลอก adj hypocritical
คำอธิบาย: ต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ชาวตะวันตกมักจะตำหนิว่าคนไทยเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกคือยิ้มต่อหน้าด่าลับหลัง

หนุนหลัง v support
คำอธิบาย: ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง
ความหมายเหมือนกับ: สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค: โดยทั่วไปแล้วเรามักจะไม่ค่อยพบงานการกุศลที่มีบริษัทใหญ่ๆ หนุนหลังเพื่อการสาธารณะนัก

ได้หน้าลืมหลัง v be forgetful
คำอธิบาย: อาการที่ลืมสิ่งที่เพิ่งผ่านมาอย่างรวดเร็วเพราะได้สิ่งใหม่หรือทำอย่างอื่น
ความหมายเหมือนกับ: หลงๆ ลืมๆ , ขี้หลงขี้ลืม
ตัวอย่างประโยค: ท่านเป็นคนช่างพูดช่างจำนรรจา บางครั้งก็ได้หน้าลืมหลัง

ตามหลัง v follow
คำอธิบาย: ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน
ตัวอย่างประโยค: ความเจริญทางการศึกษาของประเทศไทยยังคงตามหลังต่างประเทศอยู่มาก

ตอนหลัง adv afterwards
คำอธิบาย: ภายหลังจากเวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: ภายหลัง , ต่อมา , หลังจากนั้น
ตัวอย่างประโยค: ใครมาตอนหลัง ก็จะไม่ได้เข้าพบแพทย์เพราะแพทย์ออกเวรไปแล้ว

ตอนหลัง n (the) rear
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหลัง , ด้านหลัง , ตอนปลาย , ท้าย , หาง , ปลาย
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบนั่งตอนหลังของรถ

ตลบหลัง v betray
คำอธิบาย: ปล่อยให้ล่วงล้ำเข้าไปหรือปล่อยให้ตายใจแล้วย้อนกลับมาตีหรือทำลายภายหลัง
ความหมายเหมือนกับ: แว้งกัด , ทรยศ , หักหลัง
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกข้าศึกตลบหลังตอนยกทัพกลับ

ถอยหลัง v lag behind
คำอธิบาย: ไม่เจริญก้าวหน้า
ตัวอย่างประโยค: เมื่อชาวบ้านไม่เอาธุระหรือปล่อยบ้านเมือง บ้านเมืองก็จะถอยหลัง

ถอยหลัง v go backwards
คำอธิบาย: เคลื่อนไปข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: ถอย
ตัวอย่างประโยค: การพัดโบกของครีบทวารจะทำให้ปลาว่ายไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้

ถอยหลังเข้าคลอง v be retrogressive
คำอธิบาย: หวนกลับไปหาแบบเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ตกต่ำ , หวนกลับ , เสื่อมลง
ตัวอย่างประโยค: หากเรายังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลอง

ฉากหลัง n background
คำอธิบาย: ที่เป็นมาก่อน หรือสิ่งที่ปกปิดไว้ไม่มีใครรู้
ความหมายเหมือนกับ: เบื้องหลัง , ภูมิหลัง
ตัวอย่างประโยค: คนที่เรามองเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาอาจจะมีฉากหลังของชีวิตที่ขมขื่นไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น

ฉากหลัง n backdrop
คำอธิบาย: วิวประกอบหลังภาพ
ความหมายเหมือนกับ: ฉาก
ตัวอย่างประโยค: เวทีลิเกมักจะมีฉากหลังด้วยเสมอในการจัดเวทีการแสดง

ทับหลังลัคน์ v astrological event
คำอธิบาย: ลักษณะที่พระเคราะห์ที่อยู่ในเรือนวินาศหรือเป็น 12 กับลัคนา
ความหมายเหมือนกับ: พระเคราะห์ทับหลังลัคน์

ทับหลัง n lintel
คำอธิบาย: ตัวไม้ที่อยู่ตอนบนหน้าต่างหรือประตูหลังกรอบเช็ดหน้า ใช้บังคับปลายเดือยบานแผละหน้าต่างหรือประตู
หน่วยนับ: ท่อน
ความหมายเหมือนกับ: ทับหลังหน้าต่าง , ทับหลังประตู

แนวหลัง n rear
คำอธิบาย: ผู้ที่อยู่หลังแนวรบ
คำตรงข้าม: แนวหน้า
ตัวอย่างประโยค: พวกแนวหลังขอส่งกำลังเอาใจช่วยอย่างเต็มที่

เบื้องหน้าเบื้องหลัง n background
คำอธิบาย: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่
ความหมายเหมือนกับ: เบื้องหลัง
ตัวอย่างประโยค: นายกฯ เรียกอธิบดีกรมตำรวจเข้าพบ เพื่อสอบถามถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังคดีลอบวางระเบิด

เบาะหลัง n rear seat
คำอธิบาย: ที่นั่งด้านหลัง
ตัวอย่างประโยค: เขามักให้ลูกๆ นั่งเบาะหลังเพราะปลอดภัยกว่านั่งข้างหน้า

ระยะหลัง adv recently
ตัวอย่างประโยค: โรคไข้เลือดออกพบมากในเด็กเล็ก แต่ในระยะหลังๆ มีแนวโน้มที่จะพบมากในเด็กโต

ปกหลัง n rear cover
คำอธิบาย: ด้านหลังสุดของสมุดหรือหนังสือ
ตัวอย่างประโยค: คำโปรยบนปกหลังหนังสือเขียนไว้ได้จับใจมาก

ด้นถอยหลัง v backstitch
คำอธิบาย: เย็บผ้าวิธีหนึ่งคล้ายวิธีด้น แต่เมื่อจะแทงลงต้องย้อนมาแทงข้างต้นอีกฝีเข็มหนึ่งเหมือนฝีจักร
ตัวอย่างประโยค: หากใช้วิธีด้นถอยหลัง จะทำให้ตะเข็บสวยเหมือนเย็บด้วยจักร

กระดูกสันหลัง n backbone
คำอธิบาย: กระดูกที่อยู่ในแนวกึ่งกลางทางด้านหลังของลำตัว เป็นแกนของร่างกาย มีลักษณะเป็นข้อๆ ต่อกันเป็นแนวตั้งแต่บริเวณคอจนถึงบริเวณด้านหลังของทวารหนัก
ตัวอย่างประโยค: การนวดจากต้นคอลงมาถึงบั้นเอวช่วยให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณ กระดูกสันหลังดีขึ้น

กระเบื้องมุงหลังคา n roof-tile
หน่วยนับ: แผ่น
ตัวอย่างประโยค: ตึกที่เขาสร้างขึ้นใหม่เป็นตึกสี่เหลี่ยม มีกระเบื้องมุงหลังคาเป็นกระเบื้องลูกฟูก

คนชั้นหลัง n descendant
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนชั้นลูก , คนชั้นหลาน , คนรุ่นหลัง
ตัวอย่างประโยค: ต่อไปคนชั้นหลังคงจะไม่รู้จักวิธีการดงข้าวว่าเป็นอย่างไร

คนรุ่นหลัง n new generation
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรุ่นใหม่
คำตรงข้าม: คนรุ่นเก่า , คนรุ่นก่อน
ตัวอย่างประโยค: คนรุ่นหลังมักละเลยคำสอนที่เป็นประโยชน์ของคนรุ่นเก่า

ครึ่งหลัง n second half
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงหลัง
คำตรงข้าม: ครึ่งแรก , ช่วงแรก
ตัวอย่างประโยค: ทีมของเราคะแนนนำในครึ่งหลังของการแข่งขัน

ขายเลหลัง v auction
คำอธิบาย: ขายไม่หมดแล้วเอาสินค้านั้นมาขายในราคาถูก
ความหมายเหมือนกับ: ขายลดราคา
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าขายเลหลังเสื้อผ้ามียี่ห้ออย่างไม่กลัวขาดทุน

คล้อยหลัง v pass by
ความหมายเหมือนกับ: พ้นไป
ตัวอย่างประโยค: พอคุณครูคล้อยหลังไปได้สักครู่ นักเรียนก็จับกลุ่มคุยกัน

ตบหลัง v pat on the back
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนเดินมาตบหลังเขาเพื่อหยอกเล่น

เท้าหลัง n hind leg

เบื้องหลัง n background
คำอธิบาย: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่
ความหมายเหมือนกับ: เบื้องหน้าเบื้องหลัง
ตัวอย่างประโยค: กรณีกบฎพระศรีศิลป์ มีขุนนางผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

เบื้องหลัง n back
คำอธิบาย: ตำแหน่งหรือพื้นที่ด้านหลังของบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหลัง
ตัวอย่างประโยค: พระบรมราชานุสาวรีย์มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโบราณสถานที่อยู่เบื้องหลังพระบรมรูปนั้น

ปูมหลัง n background
คำอธิบาย: ความเป็นมาแต่เดิมในอดีต
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิหลัง , พื้นเพ
ตัวอย่างประโยค: แนวคิดของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน ด้วยการที่มีปูมหลังและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

หลบหลังคา v to place a find covering over the ridge of a roof
คำอธิบาย: ปิดหลังคาที่ตรงสันหลังคาให้มิดไม่ให้ฝนรั่วได้
ตัวอย่างประโยค: ปีนี้บ้านกำนันจะหลบหลังคาก่อนที่ฝนจะมา

ห่วงหน้าพะวงหลัง v be worried
คำอธิบาย: พะวงใจ หรือกังวลใจไปหมดทุกเรื่อง, ไม่สามารถวางใจได้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม
ความหมายเหมือนกับ: ห่วงหน้าห่วงหลัง
ตัวอย่างประโยค: สื่อมวลชนไทยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนมากนัก เมื่อเทียบกับสื่อมวลชนในภูมิภาคนี้

ห่วงหน้าห่วงหลัง v worry
คำอธิบาย: พะวงใจ หรือกังวลใจไปหมดทุกเรื่อง, ไม่สามารถวางใจได้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม
ความหมายเหมือนกับ: ห่วงหน้าพะวงหลัง
ตัวอย่างประโยค: เธอไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังหรอก ไปเที่ยวให้สนุกเถอะ

ห้องใต้หลังคา n attic
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: ห้องใต้หลังคาจัดเป็นห้องที่ร้อนที่สุดในบ้าน

ห้องใต้หลังคา n garret
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: ห้องใต้หลังคาจัดเป็นห้องที่ร้อนที่สุดในบ้าน

หักหลัง v betray
คำอธิบาย: คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะหรือคนที่เป็นมิตรกัน
ความหมายเหมือนกับ: ทรยศ , หลอกลวง
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่น่าหักหลังผมเลยเพราะเราเป็นเพื่อนที่รักกันมาก

เหลียวหลัง v look back
คำอธิบาย: หันมาดูข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: หันกลับ , เหลียวดู
ตัวอย่างประโยค: ผมเหลียวหลังไปดูเห็นรถตำรวจติดตามมา

เหลียวหลัง n twisted chain
คำอธิบาย: สร้อยที่มีลักษณะบิดเป็นเกลียว
หน่วยนับ: เส้น
ความหมายเหมือนกับ: สร้อยเหลียวหลัง

ล้าหลัง v fall behind
ความหมายเหมือนกับ: ด้อยพัฒนา
คำตรงข้าม: ก้าวหน้า , เจริญ
ตัวอย่างประโยค: คนแก่มักไม่ค่อยยอมขยับยอมเปลี่ยนจนล้าหลังคนหนุ่ม

ทีหลัง adv later
ความหมายเหมือนกับ: คราวหลัง , ภายหลัง
คำตรงข้าม: คราวหน้า , ภายหน้า
ตัวอย่างประโยค: ทีหลังคุณแม่จึงจะได้เห็นว่าที่ลูกสะใภ้

ความล้าหลัง n backwardness
คำตรงข้าม: ความทันสมัย , ความก้าวหน้า
ตัวอย่างประโยค: ประเทศกัมพูชากำลังก้าวให้หลุดพ้นจากความล้าหลัง

ด้านหลัง n backside
คำอธิบาย: ส่วนหลังของคน สิ่งของ หรือฉาก
หน่วยนับ: ด้าน
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหลัง , ตอนหลัง , ข้างท้าย , แถวหลัง
คำตรงข้าม: ด้านหน้า
ตัวอย่างประโยค: พ่อยืนอยู่ด้านหลังประตูเพื่อดักตีหนู

หันหลัง v turn on one´s
คำตรงข้าม: หันหน้า
ตัวอย่างประโยค: เด็กในครรภ์ที่มีอายุ 7 เดือนสามารถหันหน้า หันหลังไปทางด้านขวาหรือซ้ายก็ได้

ผลย้อนหลัง n retroactive effect
ตัวอย่างประโยค: บริษัทรถยนต์ประกาศให้การลดภาษีดังกล่าวมีผลย้อนหลังไป 2-3เดือน

ล้าหลัง v fall behind
ความหมายเหมือนกับ: ด้อยพัฒนา
คำตรงข้าม: ก้าวหน้า , เจริญ
ตัวอย่างประโยค: คนแก่มักไม่ค่อยยอมขยับยอมเปลี่ยนจนล้าหลังคนหนุ่ม

หันหลัง v turn on one´s
คำตรงข้าม: หันหน้า
ตัวอย่างประโยค: เด็กในครรภ์ที่มีอายุ 7 เดือนสามารถหันหน้า หันหลังไปทางด้านขวาหรือซ้ายก็ได้

ข้างหลัง n back
คำอธิบาย: ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตอนหลัง , ส่วนหลัง , ด้านหลัง
คำตรงข้าม: ข้างหน้า
ตัวอย่างประโยค: รถคันนี้สามารถบรรจุของได้จำนวนมาก เพราะข้างหลังมีเนื้อที่กว้างมาก

ชักหน้าไม่ถึงหลัง v be unable to make ends meet
คำอธิบาย: มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย
ตัวอย่างประโยค: เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ทำให้เขาชักหน้าไม่ถึงหลัง

หักหลัง v betray
ความหมายเหมือนกับ: ทรยศ , เล่นตลก , เล่นไม่ซื่อ
ตัวอย่างประโยค: ความเป็นเพื่อนของเราสิ้นสุด เมื่อรู้ว่าผมถูกหักหลังมาตลอด

ช่วงหลัง adv later
คำตรงข้าม: ระยะแรก , ระยะต้น , ระยะเริ่มต้น

วันข้างหลัง n future
ความหมายเหมือนกับ: โอกาสหลัง , ภายหลัง
คำตรงข้าม: วันก่อนหน้า

โอกาสหลัง n future
ความหมายเหมือนกับ: วันข้างหลัง , ภายหลัง
คำตรงข้าม: วันก่อนหน้า

เบื้องหน้าเบื้อหลัง n hidden agenda
ความหมายเหมือนกับ: เบื้องหลัง

ข้างหลังบ้าน n backyard
คำตรงข้าม: หน้าบ้าน

ภายหลังที่ adv after
คำตรงข้าม: ก่อนที่ , ก่อนหน้าที่

วันหน้าวันหลัง n future
ความหมายเหมือนกับ: วันหลัง , คราวหน้า
คำตรงข้าม: วานนี้ , เมื่อวาน

แลหลัง v look back

ภายหลังจากนี้ conj after
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนี้
คำตรงข้าม: ก่อนหน้านี้ , ก่อนหน้า

ผินหลัง v turn
ความหมายเหมือนกับ: ผินหน้า

ประทุนหลังช้าง n howdah
ความหมายเหมือนกับ: กูบช้าง

ช่วงเวลาหลัง n after-part
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงสุดท้าย
คำตรงข้าม: ปฐมภาค

ฝ่ายหลัง adj back
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหลัง

ประเทศหลังม่านเหล็ก n iron curtain
ความหมายเหมือนกับ: รัสเซีย , ประเทศรัสเซีย , สหภาพโซเวียต

ประเทศหลังม่านเหล็ก n iron curtain
ความหมายเหมือนกับ: รัสเซีย , ประเทศรัสเซีย , สหภาพโซเวียต

วัวสันหลังขาด n person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience

ฝ่ายหลัง adj back
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหลัง , กองหลัง

ยุคหลังสงคราม n post-war period

ได้ผู้หนุนหลัง v have the support of
ความหมายเหมือนกับ: ได้ผู้สนับสนุน

ตามหลังไปติดๆ adv closely
ความหมายเหมือนกับ: ตามกันไปติด ๆ , หย่อยๆ

ทรยศหักหลัง v betray
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจออกห่าง , คิดร้าย , หักหลัง , กบฎ , คิดคดทรยศ
คำตรงข้าม: ซื่อสัตย์ , จงรักภักดี

พระเคราะห์ทับหลังลัคน์ v astrological event

ทับหลังหน้าต่าง n lintel
ความหมายเหมือนกับ: ทับหลังประตู

ทับหลังประตู n lintel
ความหมายเหมือนกับ: ทับหลังหน้าต่าง

ชีวิตหลังความตาย n next world
ความหมายเหมือนกับ: โลกหน้า , โลกหลังความตาย

โลกหลังความตาย n next world
ความหมายเหมือนกับ: โลกหน้า , ชีวิตหลังความตาย

ประเทศล้าหลัง n underdeveloped country

การพูดลับหลัง n gossip
ความหมายเหมือนกับ: การซุบซิบ , การซุบซิบนินทา
คำตรงข้าม: การสดุดี , การยกย่อง , การสรรเสริญ

ช่วงหลัง n second half
คำตรงข้าม: ครึ่งแรก , ช่วงแรก

ไม้หมุนหลัง n breast-shaped support (made of wood)

สร้อยเหลียวหลัง n twisted chain

แถวหลัง n backside
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหลัง , ตอนหลัง , ข้างท้าย
คำตรงข้าม: ด้านหน้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top