หลักการ

ภาษาอังกฤษ


n principle
คำอธิบาย: หลักสาระสำคัญในการดำเนินการ
ความหมายเหมือนกับ: หลัก , แนว , วิถีทาง , แนวทาง