หลักการ

ภาษาอังกฤษ


n principle
คำอธิบาย: หลักสาระสำคัญในการดำเนินการ
ความหมายเหมือนกับ: หลัก , แนว , วิถีทาง , แนวทาง

คำที่มี "หลักการ" ในคำ


ตามหลักการ adv theoretically
คำอธิบาย: อย่างเป็นไปตามหลักสาระสำคัญในการดำเนินการ
ความหมายเหมือนกับ: ตามหลักทฤษฎี
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนแสดงรูปวงจรหารตามหลักการค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top