หลอด

ภาษาอังกฤษ


n straw (for drinking)
คำอธิบาย: ของกลมยาวขนาดเล็กที่มีรูตลอด
หน่วยนับ: หลอด
คำที่เกี่ยวข้อง: tube
ตัวอย่างประโยค: หล่อนยกแก้วชาดำเย็นขึ้นดูดน้ำหวานจากหลอด