หลวม

ภาษาอังกฤษ


v be negligent
คำอธิบาย: ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง, ไม่รัดกุม
ความหมายเหมือนกับ: หละหลวม , เลินเล่อ , สะเพร่า , ปล่อยปละละเลย
คำที่เกี่ยวข้อง: be careless
คำตรงข้าม: รอบคอบ , ระมัดระวัง , รัดกุม , กวดขัน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อกลไกการรักษาความปลอดภัยของตึกหลวมเสียแล้ว ก็ง่ายที่จะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สิน
adj loose
คำอธิบาย: ไม่แน่น, ไม่สนิท, ไม่พอดี
คำที่เกี่ยวข้อง: too large
คำตรงข้าม: คับ , พอดี , แน่น
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหล่อนมีรูปทรงอวบอัด แม้จะพรางกายอยู่ในเสื้อผ้ารูปทรงหลวม

คำที่มี "หลวม" ในคำ


หลวมตัว v be deeply involved
ความหมายเหมือนกับ: ถลำเข้าไป
ตัวอย่างประโยค: ผมหลวมตัวเป็นหนี้สินไปแล้วไม่มีทางปฏิเสธความรับผิดชอบที่ตามมา

หลวมโพรก v be loose
ความหมายเหมือนกับ: หลวม , หย่อน
คำตรงข้าม: แน่น , ตึง
ตัวอย่างประโยค: เสื้อตัวที่เขาใส่มันหลวมโพรกจนเขาดูตัวเล็กไปถนัดตา

หลวมโพรก adj loose
ความหมายเหมือนกับ: หลวม , หย่อน
คำตรงข้าม: แน่น , ตึง , คับ
ตัวอย่างประโยค: วันหยุดเขาจะใส่เสื้อตัวหลวมโพรกอยู่กับบ้าน

หละหลวม v be careless
ความหมายเหมือนกับ: สะเพร่า , ไม่ถ้วนถี่ , ไม่รอบคอบ , ไม่รัดกุม
คำตรงข้าม: ถ้วนถี่ , รัดกุม
ตัวอย่างประโยค: การปกครองของเขาหละหลวมในเรื่องการร่างกฎหมาย

หละหลวม adv carelessly
ความหมายเหมือนกับ: สะเพร่า , ไม่ถ้วนถี่ , ไม่รอบคอบ , ไม่รัดกุม
คำตรงข้าม: ถ้วนถี่ , รัดกุม
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย

ความหละหลวม n recklessness
ความหมายเหมือนกับ: ความสะเพร่า , ความไม่รอบคอบ , ความไม่รัดกุม
คำตรงข้าม: ความรอบคอบ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทเอกชนเชื่อว่าจากสัญญาเหล่านี้น่าจะพอบอกอะไรได้บ้างโดยเฉพาะความหละหลวมในการทำสัญญาที่อาจทำให้ กทม. เสียเปรียบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top