หลบเลี่ยง

ภาษาอังกฤษ


v avoid
คำอธิบาย: เลี่ยงที่จะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , เลี่ยง , หลีกเลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: keep from paying
ตัวอย่างประโยค: อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถูกรัฐบาลมะนิลาฟ้องร้องว่า ยักยอกเงินหลวง และหลบเลี่ยงภาษี