หลบเลี่ยง

ภาษาอังกฤษ


v avoid
คำอธิบาย: เลี่ยงที่จะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , เลี่ยง , หลีกเลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: keep from paying
ตัวอย่างประโยค: อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถูกรัฐบาลมะนิลาฟ้องร้องว่า ยักยอกเงินหลวง และหลบเลี่ยงภาษี

คำที่มี "หลบเลี่ยง" ในคำ


การหลบเลี่ยง n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลบหลีกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top