หลบหลีก

ภาษาอังกฤษ


v avoid
คำอธิบาย: ไปให้พ้นสิ่งที่จะปะทะ และสิ่งที่กีดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , หลีก , เบี่ยง , หลบเลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: shun
ตัวอย่างประโยค: กระต่ายวิ่งวนไปมาอยู่ในกรง เพื่อหลบหลีกมือและไม้ที่พวกเด็กๆ ใช้แหย่เล่น ด้วยความสนุกสนาน