หลบหนี

ภาษาอังกฤษ


v flee
คำอธิบาย: หนีไปโดยที่ผู้อื่นไม่ทันรู้
ความหมายเหมือนกับ: หลบซ่อน , ลอบหนี
คำที่เกี่ยวข้อง: run away , slip away
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมทหารหน่วยสืบราชการลับเคจีบีของสหภาพโซเวียตได้ที่สนามบิน ขณะกำลังหลบหนีออกนอกประเทศ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top