หลบ

ภาษาอังกฤษ


v give way
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยงทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: get out of the way , make way
v flee
ความหมายเหมือนกับ: หลบหนี , หนี , ดอดหนี , แอบหนี
คำที่เกี่ยวข้อง: sneak away , slip , evade , elude
v flee
ความหมายเหมือนกับ: หลีกหนี , ซ่อนตัว , ซ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: hide , escape , slip away
v hide
คำที่เกี่ยวข้อง: evade , dodge
v avoid
ความหมายเหมือนกับ: หลีกเลี่ยง , หลบหลีก , เลี่ยง , หลีก , หลีกหนี
คำที่เกี่ยวข้อง: escape
v avoid
ความหมายเหมือนกับ: หลีก , เบี่ยง , หลบเลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: shun
v evade
ความหมายเหมือนกับ: หลบหน้า , หลบซ่อน , หายหัว
คำที่เกี่ยวข้อง: dodge , duck
v avoid
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยง , หลีกหนี , หลบหลีก
คำที่เกี่ยวข้อง: evade
v dodge
ความหมายเหมือนกับ: เอี้ยว , หลีก
คำที่เกี่ยวข้อง: swerve
v hide
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อน , แอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: lodge , dodge , conceal , evade , shun , avoid
v completely conceal
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อน , แอบ , เม้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: completely cover , completely hide
คำตรงข้าม: แสดง
v completely conceal
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อน , แอบ , เม้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: completely cover , completely hide
คำตรงข้าม: แสดง
v keep away from working or duties
ความหมายเหมือนกับ: หนี , เลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: desert one´s post , take French leave
v hide
ความหมายเหมือนกับ: ปกปิด , แอบซ่อน , ซุกซ่อน , แอบ , อำพราง , ปิดบัง , หลบซ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal , keep secretly
v avoid
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยง , หลีกเลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: keep from paying
v disappear
ความหมายเหมือนกับ: หลบหัว , หายหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be out of sight , be unseen
v shirk
ความหมายเหมือนกับ: หลบเลี่ยง , หลบฉาก , หลีกเลี่ยง
คำตรงข้าม: เข้าร่วม
v hide
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อน , แอบ , ซ่อนเร้น
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal , secrete
คำตรงข้าม: เปิดเผย