หลบ

ภาษาอังกฤษ


v give way
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยงทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: get out of the way , make way
v flee
ความหมายเหมือนกับ: หลบหนี , หนี , ดอดหนี , แอบหนี
คำที่เกี่ยวข้อง: sneak away , slip , evade , elude
v flee
ความหมายเหมือนกับ: หลีกหนี , ซ่อนตัว , ซ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: hide , escape , slip away
v hide
คำที่เกี่ยวข้อง: evade , dodge
v avoid
ความหมายเหมือนกับ: หลีกเลี่ยง , หลบหลีก , เลี่ยง , หลีก , หลีกหนี
คำที่เกี่ยวข้อง: escape
v avoid
ความหมายเหมือนกับ: หลีก , เบี่ยง , หลบเลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: shun
v evade
ความหมายเหมือนกับ: หลบหน้า , หลบซ่อน , หายหัว
คำที่เกี่ยวข้อง: dodge , duck
v avoid
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยง , หลีกหนี , หลบหลีก
คำที่เกี่ยวข้อง: evade
v dodge
ความหมายเหมือนกับ: เอี้ยว , หลีก
คำที่เกี่ยวข้อง: swerve
v hide
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อน , แอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: lodge , dodge , conceal , evade , shun , avoid
v completely conceal
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อน , แอบ , เม้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: completely cover , completely hide
คำตรงข้าม: แสดง
v completely conceal
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อน , แอบ , เม้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: completely cover , completely hide
คำตรงข้าม: แสดง
v keep away from working or duties
ความหมายเหมือนกับ: หนี , เลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: desert one´s post , take French leave
v hide
ความหมายเหมือนกับ: ปกปิด , แอบซ่อน , ซุกซ่อน , แอบ , อำพราง , ปิดบัง , หลบซ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal , keep secretly
v avoid
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยง , หลีกเลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: keep from paying
v disappear
ความหมายเหมือนกับ: หลบหัว , หายหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be out of sight , be unseen
v shirk
ความหมายเหมือนกับ: หลบเลี่ยง , หลบฉาก , หลีกเลี่ยง
คำตรงข้าม: เข้าร่วม
v hide
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อน , แอบ , ซ่อนเร้น
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal , secrete
คำตรงข้าม: เปิดเผย

คำที่มี "หลบ" ในคำ


หลบลี้หนีหน้า v make oneself scarce
คำอธิบาย: หนีหายไปเลย, ไม่ยอมมาพบปะ
ความหมายเหมือนกับ: หลบหน้า , หนีหน้า
คำตรงข้าม: เผชิญหน้า
ตัวอย่างประโยค: เด็กต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้เข้า มักจะพยายามหลบลี้หนี้หน้าผู้คนและเก็บตัวตามลำพัง

หลบลี้หนีหาย v flee
ความหมายเหมือนกับ: หลบหนี , หนี
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าฝ่ายกบฏก็ได้หลบลี้หนีหายไปแล้วเหลือแต่เพียงลูกน้องชั้นปลายๆ

หลบฉาก v evade
คำอธิบาย: เอี้ยวตัวหลบโดยพลัน, เลี่ยงหลบออกไป
ความหมายเหมือนกับ: หลบมุม , หลบเลี่ยง , หลบหลีก , หลีก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเห็นว่าเขาเข้ามา เธอก็หลบฉากออกไปทันที

หลบหนี v flee
คำอธิบาย: หนีไปโดยที่ผู้อื่นไม่ทันรู้
ความหมายเหมือนกับ: หลบซ่อน , ลอบหนี
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมทหารหน่วยสืบราชการลับเคจีบีของสหภาพโซเวียตได้ที่สนามบิน ขณะกำลังหลบหนีออกนอกประเทศ

หลบหลีก v avoid
คำอธิบาย: ไปให้พ้นสิ่งที่จะปะทะ และสิ่งที่กีดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , หลีก , เบี่ยง , หลบเลี่ยง
ตัวอย่างประโยค: กระต่ายวิ่งวนไปมาอยู่ในกรง เพื่อหลบหลีกมือและไม้ที่พวกเด็กๆ ใช้แหย่เล่น ด้วยความสนุกสนาน

หลบหัว v evade
คำอธิบาย: หลบไปไม่ให้เจอ, ไม่อยู่ให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: หลบหน้า , หลบ , หลบซ่อน , หายหัว
ตัวอย่างประโยค: หลบหัวไปไหนมาทั้งวัน ?

หลบภัย v take refuge
ความหมายเหมือนกับ: ลี้ภัย

หลบเลี่ยง v avoid
คำอธิบาย: เลี่ยงที่จะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , เลี่ยง , หลีกเลี่ยง
ตัวอย่างประโยค: อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถูกรัฐบาลมะนิลาฟ้องร้องว่า ยักยอกเงินหลวง และหลบเลี่ยงภาษี

หลบหลังคา v to place a find covering over the ridge of a roof
คำอธิบาย: ปิดหลังคาที่ตรงสันหลังคาให้มิดไม่ให้ฝนรั่วได้
ตัวอย่างประโยค: ปีนี้บ้านกำนันจะหลบหลังคาก่อนที่ฝนจะมา

หลบมุม v shirk
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , หลบเลี่ยง , หลบฉาก , หลีกเลี่ยง
คำตรงข้าม: เข้าร่วม
ตัวอย่างประโยค: พอมีงานเข้ามาเขาเป็นต้องหลบมุม

หลบซ่อน v hide
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , ซ่อน , แอบ , ซ่อนเร้น
คำตรงข้าม: เปิดเผย
ตัวอย่างประโยค: เขาจำเป็นต้องหลบซ่อนตัวหนีความวุ่นวายสักพัก

หลบหน้า v avoid meeting someone
ความหมายเหมือนกับ: หนีหน้า , หลีกหนี
คำตรงข้าม: เผชิญหน้า
ตัวอย่างประโยค: ผมต้องคอยหลบหน้าไม่ให้พวกเขาเห็น

หลบตา v avoid someone´s eyes
ความหมายเหมือนกับ: หลบสายตา , ไม่กล้าสบตา , ไม่สู้สายตา
คำตรงข้าม: สบตา , สู้หน้า
ตัวอย่างประโยค: เพราะความที่เป็นคนขี้อายทุกครั้งที่ถูกจ้องเธอจึงต้องหลบตา

หลบสายตา v avoid someone´s eyes
ความหมายเหมือนกับ: หลบตา , ไม่กล้าสู้สายตา
คำตรงข้าม: สบสายตา , สบตา
ตัวอย่างประโยค: เขาและหล่อนไม่ได้พูดอะไรกันเลยต่างหลบสายตากันตลอดเวลา

หลบเร้น v hide
ความหมายเหมือนกับ: แฝง
คำตรงข้าม: แสดงตน

หลบลี้ v escape
ความหมายเหมือนกับ: หนี , หลีกลี้

หลบลง v droop
ความหมายเหมือนกับ: หุบลง
คำตรงข้าม: ตั้ง , บาน

หลบลง v be red-face
ความหมายเหมือนกับ: หุบลง
คำตรงข้าม: ตั้ง , บาน

หลบ่า v flood
ความหมายเหมือนกับ: หลาก , ท่วม , ล้น

ที่หลบภัย n refuge
คำอธิบาย: สถานที่หลบอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: ที่ลี้ภัย , ที่กำบัง

หลุมหลบภัย n air raid shelter
หน่วยนับ: หลุม
ความหมายเหมือนกับ: ที่กำบังภัย
ตัวอย่างประโยค: หลุมหลบภัยแห่งนี้ขุดไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

หลบ่า v flush
คำอธิบาย: อาการที่น้ำไหลล้นเข้ามาอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: ไหลทะลัก
ตัวอย่างประโยค: น้ำทะเลไหลบ่าเข้าสู่ลำคลองซึ่งตื้นเขินขึ้นทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้น้ำดื่มอาบได้ดั่งเช่นเคย

การหลบ n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลีก , การหลบหลีก , การหลีกเลี่ยง , การเลี่ยงหลีก
คำตรงข้าม: เผชิญหน้า

การหลบหลีก n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลีก , การหลบ , การหลีกเลี่ยง , การเลี่ยงหลีก
คำตรงข้าม: เผชิญหน้า

การหลบหลีก n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลบเลี่ยง

การหลบเลี่ยง n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลบหลีก

เดินหลบ v steal
ความหมายเหมือนกับ: แอบ , ด้อม , แวบ , ย่อง , แอบไป , หลบฉากค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top