หยาบ

ภาษาอังกฤษ


adj impolite
คำอธิบาย: ไม่สุภาพ, ไม่เรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: หยาบคาย , กระด้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: impudent , impertinent , cheeky , coarse , rude , rough
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมน้อยและนิสัยหยาบ ก็จะลุอำนาจแก่ฝ่ายต่ำ
adj rough
คำอธิบาย: มีลักษณะผิวไม่เรียบ ขรุขระ หรือกระด้าง
ความหมายเหมือนกับ: กระด้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: coarse
ตัวอย่างประโยค: แปรงชนิดนี้มี 2 แบบคือ แบบขนนุ่ม และขนหยาบ
v be rough
คำที่เกี่ยวข้อง: be rude , be crude
ตัวอย่างประโยค: คุณภาพการพิมพ์ที่ได้จากเครื่องแบบบรรทัดนี้อาจจะหยาบกว่ารุ่นอื่นๆ เล็กน้อย