หมู่ไม้

ภาษาอังกฤษ


n wood
คำอธิบาย: บริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก
ความหมายเหมือนกับ: แมกไม้ , สุมทุมพุ่มไม้ , ดงไม้ , พงไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: bush
ตัวอย่างประโยค: ผู้สูงอายุเล่นแบดมินตันอยู่ในสนามท่ามกลางหมู่ไม้เขียวขจี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top