หมู่

ภาษาอังกฤษ


n group
คำอธิบาย: สิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก
ความหมายเหมือนกับ: กลุ่ม , พวก , หมวด
คำที่เกี่ยวข้อง: party
ตัวอย่างประโยค: อัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในหมู่ของพนักงานต่อเชื่อมสายเคเบิลของบริษัทโทรศัพท์นิวยอร์กเพิ่มสูงขึ้นมาก
n at the present time
ความหมายเหมือนกับ: ระยะเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: recently , during this time , lately
ตัวอย่างประโยค: หมู่นี้ผมไม่ค่อยได้ไปสังสรรค์กับเพื่อน เพราะงานเยอะมาก
clas group
คำอธิบาย: ลักษณนามของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: collection , bevy , squad , crowd , herd , flock , party
ตัวอย่างประโยค: คณะนายพลอากาศไทย 3 นาย ได้ไปรับมอบเครื่องบินไอพ่นหนึ่งหมู่จากฐานทัพอเมริกัน