หมายเลข

ภาษาอังกฤษ


n number
หน่วยนับ: หมายเลข
ความหมายเหมือนกับ: เลข , เลขลำดับ , ลำดับที่
ตัวอย่างประโยค: นายเฉลิมพันธ์แอบสั่งหัวคะแนนหาเสียงให้หมายเลขของเขาเพียงคนเดียว

คำที่มี "หมายเลข" ในคำ


หมายเลขฉุกเฉิน n emergency numbers

หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ n International Standard Book Number

หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร n International Standard Serial Numberค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top