หมาป่า

ภาษาอังกฤษ


n wolf
คำอธิบาย: ชื่อหมาหลายชนิดซึ่งยังคงเป็นสัตว์ป่า มีถิ่นกำเนิดเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขนลำตัวมีสีต่างๆ ฟันและเขี้ยวคมมาก นิสัยดุร้าย ส่วนใหญ่หากินเป็นฝูง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: สุนัขป่า
ตัวอย่างประโยค: สัตว์ที่เป็นอาหารที่หมาป่าชอบ มักถูกหมาป่ากัดกินบ่อยกว่าสัตว์อื่น