หมาก

ภาษาอังกฤษ


n dominoes
ความหมายเหมือนกับ: ไพ่ต่อแต้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: card game , playing card , gambling card

คำที่มี "หมาก" ในคำ


หมากเก็บ n jackstones
คำอธิบาย: การเล่นของเด็ก ใช้เม็ดกรวดหรือลูกไม้ โยนแล้วเก็บ
หน่วยนับ: ตา
ตัวอย่างประโยค: หมากเก็บผู้เล่นหมากเก็บมีจำนวน 2 คนขึ้นไป ผู้เล่นแต่ละคนมีเม็ดหินเรียกว่า “หมาก” คนละ 5 เม็ด

หมากดิบ n raw betel nut
คำอธิบาย: ผลหมากที่เก็บมาสดๆ จากต้น ยังไม่แก่
หน่วยนับ: ผล, ทะลาย
คำตรงข้าม: หมากสง , หมากสุก
ตัวอย่างประโยค: หมากดิบ หมากแห้ง ยายก็กินได้อร่อยหมด

หมากฝรั่ง n chewing gum
คำอธิบาย: ของเคี้ยวเล่นอย่างหนึ่งทำจากยางไม้ชนิดหนึ่งปรุงให้มีกลิ่นและรสต่างๆ เมื่อเคี้ยวจะยืดหยุ่นคล้ายยาง
หน่วยนับ: แท่ง, เม็ด, แผ่น, กล่อง
ตัวอย่างประโยค: ตัวเขาซื้อหนังสือดาราเล่มหนึ่ง ซื้อหมากฝรั่งและขนมให้แม่หนูแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรเจ้าหล่อนอีก

หมากรุก n chess
คำอธิบาย: การเล่นชนิดหนึ่ง เดินบนกระดานสี่เหลี่ยมมี 64 ตาซึ่งเรียกว่า กระดานหมากรุก
หน่วยนับ: กระดาน
ตัวอย่างประโยค: กีฬาในร่มที่ครูชื่นชอบมากเป็นพิเศษอีก 2 อย่างก็คือบิดเลียดและหมากรุกไทย

หมากสง n ripe areca-nut
คำอธิบาย: หมากที่แก่จัด
หน่วยนับ: ผล, ทะลาย
ความหมายเหมือนกับ: หมากสุก
คำตรงข้าม: หมากดิบ
ตัวอย่างประโยค: พวกเราต่างก็มีญาติผู้ใหญ่กินหมากอยู่เรารู้ว่าหมากสงคือหมากที่แก่จัดใช้กินแทนหมากดิบได้

หมากสุก n ripe areca-nut
หน่วยนับ: ผล, ทะลาย
ความหมายเหมือนกับ: หมากสง
คำตรงข้าม: หมากดิบ
ตัวอย่างประโยค: แสงอาทิตย์ยามเย็นสาดกระทบเห็นเป็นสีคล้ายหมากสุก

หมากฮอส n draught
คำอธิบาย: การเล่นชนิดหนึ่ง เล่นบนกระดานสี่เหลี่ยมคล้ายกระดานหมากรุก เดินหมากตามตาทแยง
หน่วยนับ: กระดาน
ตัวอย่างประโยค: พ่อมักใช้เวลาว่างในการเล่นหมากฮอสกับเพื่อนๆ

หมากทัน n monkey apple
ความหมายเหมือนกับ: กะทัน , ทัน , ต้นพุทรา

หมากม่วน n peach

หมากข่วง n Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกำจัด , มะข่วง

ข้าวยากหมากแพง n dearth
คำอธิบาย: ภาวะหรือสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: ทุพภิกขภัย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นก็มักจะเกิดข้าวยากหมากแพงตามมา

ขันหมาก n tray of gifts (from the groom to the bride´s family)
คำอธิบาย: ขันใส่หมากพลู ใช้สำหรับพิธีหมั้นหรือแต่งงาน
ตัวอย่างประโยค: ญาติๆ ฝ่ายชายแห่ขันหมากไปยังบ้านเจ้าสาว

ผู้รับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมา
ตัวอย่างประโยค: ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลา

แป้งข้าวหมาก n yeast
คำอธิบาย: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำข้าวหมาก
หน่วยนับ: ก้อน
ความหมายเหมือนกับ: แป้งข้าวหมัก
ตัวอย่างประโยค: คนสมัยก่อนใช้แป้งข้าวหมากผสมให้ขนมฟูขึ้น

ม้าหมากรุก n knight
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ม้า
ตัวอย่างประโยค: การแข่งขันหมากรุกจะดำเนินไปไม่ได้หากขาดม้าหมากรุก

แป้งข้าวหมาก n yeast
คำอธิบาย: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำข้าวหมาก
หน่วยนับ: ก้อน
ความหมายเหมือนกับ: แป้งข้าวหมัก
ตัวอย่างประโยค: คนสมัยก่อนใช้แป้งข้าวหมากผสมให้ขนมฟูขึ้น

ม้าหมากรุก n knight
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ม้า
ตัวอย่างประโยค: การแข่งขันหมากรุกจะดำเนินไปไม่ได้หากขาดม้าหมากรุก

เดินหมาก v move
ความหมายเหมือนกับ: วางแผน
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินหมากเกมนี้อย่างรอบคอบ

ตาหมากรุก adj chequered
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน
ตัวอย่างประโยค: เขาออกแบบพื้นห้องโถงเป็นลายตาหมากรุก

เชี่ยนหมาก n receptacle for betel
คำอธิบาย: ภาชนะสำหรับใส่เครื่องหมากพลู
หน่วยนับ: ใบ, สำรับ
ความหมายเหมือนกับ: เชี่ยน
ตัวอย่างประโยค: เชี่ยนหมากจะวางไว้อยู่ใกล้ๆ คุณยายเสมอไม่ค่อยห่างตัว

กระดานหมากรุก n chessboard
หน่วยนับ: กระดาน
ตัวอย่างประโยค: กระดานหมากรุกมี 64 ตา

ขบวนขันหมาก n procession of the groom´s parents
หน่วยนับ: ขบวน
ตัวอย่างประโยค: ขบวนขันหมากตั้งแถวตั้งแต่ปากซอยบ้านของเจ้าสาว

ของเลื่อนเตือนขันหมาก n savoury
คำอธิบาย: สำรับคาวหวานเนื่องในการแต่งงาน ซึ่งฝ่ายเจ้าสาวนำไปให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเพื่อเตือนบอกให้ทราบว่าทางบ้านเจ้าสาว เตรียมพร้อมที่จะรับขันหมากได้แล้ว

ต้นหมาก n betel palm
ตัวอย่างประโยค: ถ้าไม่มีไม้ไผ่ เขาก็ใช้ต้นหมากมาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆ แทนไม้ไผ่ก็ได้

ต้นหมากรากไม้ n tree
ความหมายเหมือนกับ: พืชพันธุ์
ตัวอย่างประโยค: อาณาบริเวณบ้านเขาเต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้หลายชนิด

ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป

ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป

ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป

ตะบันหมาก n metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing

ชานหมาก n bagasse
ความหมายเหมือนกับ: ชานอ้อย

ออกดอก (หมาก v blossom
ความหมายเหมือนกับ: มะพร้าว) , ออกจั่น

ภาวะข้าวยาหมากแพง n famine
ความหมายเหมือนกับ: ความอดอยาก , ความขาดแคลนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top