หมอ

ภาษาอังกฤษ


n doctor
คำอธิบาย: ผู้รักษาโรค
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: แพทย์
ตัวอย่างประโยค: หญิงมีครรภ์ควรพบหมอทันทีที่รู้สึกไม่ปกติ