หมดอายุ

ภาษาอังกฤษ


v expire
คำอธิบาย: สิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: หมดเวลา , หมดเขต , ถึงกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: run out , finish , end , terminate
ตัวอย่างประโยค: สัญญาเช่าบ้านจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว