หมดหวัง

ภาษาอังกฤษ


v dispirit
ความหมายเหมือนกับ: ท้อแท้ , หดหู่ใจ , สิ้นหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: discourage , dampen , dishearten
v be hopeless
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: have no hope
คำตรงข้าม: สมหวัง , สมปรารถนา , สมใจ
v become gloomy
ความหมายเหมือนกับ: หดหู่ , เศร้าโศก , ท้อแท้ , สิ้นหวัง , เศร้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be depressed , look black , be discouraged
v be despondent
ความหมายเหมือนกับ: ทอดอาลัย , หมดอาลัยตายอยาก , สิ้นหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be disheartened , be discouraged
v be dismayed
ความหมายเหมือนกับ: ท้อแท้ , ท้อใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be disheartened , be dejected , be dispirited , feel discouraged
v tired
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนเปลี้ย , เพลียใจ , ท้อถอย , หมดกำลังใจ , สิ้นหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: weary , down hearted , downcast , feel dejected
v discourage
ความหมายเหมือนกับ: หมดกำลังใจ , ท้อใจ , ท้อแท้
คำที่เกี่ยวข้อง: feel giving up , lose courage , be disheartened
คำตรงข้าม: ทรหด , มานะ , มุมานะ , อดทน , พยายาม
v despair
ความหมายเหมือนกับ: หมดอาลัย , ท้อใจ , ท้อแท้ , สิ้นหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be hopeless
v be discouraged
ความหมายเหมือนกับ: ท้อถอย , หมดกำลังใจ , หดหู่ , ท้อแท้
คำที่เกี่ยวข้อง: be dispirited
คำตรงข้าม: มีกำลังใจ