หมดทางหนี

ภาษาอังกฤษ


v be cornered
ความหมายเหมือนกับ: จนมุม , จนตรอก , หมดทางสู้
คำที่เกี่ยวข้อง: maneuver , be checkmated , be stalled , be at bay
v corner
ความหมายเหมือนกับ: จนแต้ม , จนตรอก , หมดทางสู้
คำที่เกี่ยวข้อง: maneuver , checkmate , stall , be at bay