หมดทางสู้

ภาษาอังกฤษ


v can´t cope with
คำอธิบาย: ไม่มีทางต่อสู้
ความหมายเหมือนกับ: จนตรอก , จนมุม , จนแต้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: can´t deal with , be overpowered by
ตัวอย่างประโยค: เราจำเป็นต้องยอมแพ้ เพราะหมดทางสู้แล้วจริงๆ