หมดจด

ภาษาอังกฤษ


adv cleanly
คำอธิบาย: สะอาด, ไม่มีตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: สะอาด , บริสุทธิ์ , ใสสะอาด
คำที่เกี่ยวข้อง: purely , clearly
คำตรงข้าม: สกปรก , เปรอะเปื้อน
ตัวอย่างประโยค: ถ้าจะดูว่าบ้านใดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดหมดจดแล้ว ให้ดูครัวเป็นสำคัญ
adj clear
คำอธิบาย: ผ่องใส, ไม่มีตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: ผุดผ่อง , เกลี้ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: flawless
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนหน้าตาหมดจด ท่าทางซื่อ ตรงไปตรงมา