หมด

ภาษาอังกฤษ


v be finished
คำอธิบาย: ไม่มีอะไรเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: สิ้น , จบ
คำที่เกี่ยวข้อง: come to an end , terminate