หน้ามุข

ภาษาอังกฤษ


n porch
คำอธิบาย: ส่วนของอาคารบ้านเรือนที่ยื่นมุขออกมา
หน่วยนับ: มุข
ความหมายเหมือนกับ: มุข , ชาน , ระเบียง
คำที่เกี่ยวข้อง: veranda
ตัวอย่างประโยค: คนทำสวนคอยดูแลผู้คนและรถ อยู่ระหว่างหน้าประตูใหญ่ และหน้ามุข


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top