หน้าที่

ภาษาอังกฤษ


n obligation
คำที่เกี่ยวข้อง: duty , burden , responsibility , charge
n burden
ความหมายเหมือนกับ: ภารกิจ , ภาระหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: responsibility , charge , duty , task , obligation
n work
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , การทำงาน , ภารกิจ , กิจการงาน , อาชีพ
คำที่เกี่ยวข้อง: job , employment , occupation , profession , business
n commitment
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกมัด , ภาระ , ภารกิจ
คำที่เกี่ยวข้อง: strings , obligation , duty
n duty
ความหมายเหมือนกับ: กิจ
คำที่เกี่ยวข้อง: responsibility , obligation , bounden duty , routine
n duty
ความหมายเหมือนกับ: กิจ
คำที่เกี่ยวข้อง: obligation
n business
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , กิจ. งาน
คำที่เกี่ยวข้อง: mission , commission , activity , errand , work , duty
n business
ความหมายเหมือนกับ: กิจ , การงาน , ภาระ , กิจธุระ
คำที่เกี่ยวข้อง: duty , affair , work , activity , errand , mission , task , commission , chore